Smakfull jobb

Smakfull jobb

– Det er en krevende jobb og noen må ta den, sier Harald Osa med et smil, i det han setter frem kilovis med ferske norske jordbær.

Vi blir møtt av FoU sjef i BAMA, Harald Osa, som er i ferd med å åpne ett av mange smakspanel, denne gangen på landslagskjøkkenet hos BAMA.
– Norske jordbær møter hard konkurranse fra utlandet, med lengre vekstsesong og større utbredelse av storskalaproduksjon, sier han.

Tall fra SSB viser at det importeres jordbær gjennom hele året, og nær halvparten av importen skjer i perioden april – juni, rett før norsk sesong.

– Derfor er kvalitet og smak det viktigste konkurransefortrinnet – i tillegg til tillit og bærekraft, forteller han. Integrert plantevern (IPV) er ikke det letteste å kommunisere. Vi ser at tilliten til at vi i Norge bruker bærekraftige, biologiske metoder og teknikker for kontroll av planteskadegjørere er på vei til å bli kjent. Bærekraftsprinsippet i kortreist er likevel lettere å kommunisere for forbrukeren.

Dagens smakspanel skal jobbe seg gjennom 15 typer jordbær. Utseende, fasthet, balansen mellom det søte og det syrlige og selve jordbærsmaken skal analyseres.
– Det kommer hele tiden nye sorter på markedet og disse tar lang tid å utvikle. Derfor er noe av det viktigste vi gjør i disse prosessene er å teste smak.

Fasiten er likevel ikke entydig.
– Vi ser klare preferanser i smaksbildet hos forbrukerne, og selv om vi ser tydelige skiller mellom yngre sammenlignet med eldre forbrukere, er smaksbildet mer kompleks enn det. Det er derfor en viktig investering i å kjøre ulike tester på ulike grupper.

Gartnerhallens produsenter investerer kapital og ressurser i å plante ut nye sorter og analysearbeidet i sortsutviklingen minimerer risiko for hele verdikjeden.
– Resultatene fra testingen vil sammen med hvordan de scorer dyrkningsteknisk og innen lagring og transport avgjøre livets rett, avslutter Osa.

Gartnerhallens 58 jordbærprodusenter, fra nord til sør, og har plan på ca. 4300 tonn* til konsum.

Tidligsorter:
Rumba
Flaire
Dahli

Hovedsorter:
Frida
Korona
Saga
Sonata
Polka

Sene sorter:
Florence
Malwina
Faith

* Produksjonsplanlegging er avgjørende for å oppnå størst mulig balanse mellom produksjon og etterspørselen i markedet.
2020 vil ikke blir et normalår. Krisen har rammet norsk grøntnæring hardt. Mangel på arbeidskraft, valutasvingninger og omfattende smitteverntiltak har allerede gitt redusert produksjon og økte kostnader.

Det ligger derfor an til en reduksjon i de planene som, før Covid-19, var estimert til 4300 tonn.

Les også Som du sår, skal du høste, Bollestad!