Smaksbevissthet skal øke det norske kålforbruket

Smaksbevissthet skal øke det norske kålforbruket

Kål er en meget sunn grønnsak som er gunstig for dyrking i Norge. Nå settes det i gang et forskningsprosjekt der hele verdikjeden er med, med mål om å gjøre kål mer attraktivt – og å finne svaret på om du må velge mellom god smak eller høyt innhold av helsefremmende plantestoffer.

For Gartnerhallen og BAMA som er sentrale deltakere i prosjektet, er målet å doble verdiskapingen for kålprodukter i Norge.

– Når folk hører ordet kål tenker de på kålhoder. Men det finnes over tusen typer kål, og vi tror det er stort potensial for å øke forbruket. Det handler om å forstå produktet enda bedre, slik at vi alltid kan tilby forbrukerne rett sort med rett smak, sier forskningssjef Jens Strøm i BAMA.

Kål er sunt – en god kilde til viktige næringsstoffer, fiber og helsefremmende plantestoffer. Mange av plantestoffene gir dog en bitter smak, i tillegg varierer kvaliteten på kålen. For at forbrukerne skal fristes til å spise mer kålvekster må de vite hva de får, altså både forventet kvalitet og bedre informasjon om smak og bruksmuligheter.

Forskerne skal kartlegge:

  1. Sensoriske kjennetegn (smakskjennetegn) for ulike sorter blomkål, hodekål og bladkål.
  2. Hvordan næringstilførsel og vannstress påvirker både de sensoriske egenskapene og innholdet av helsefremmende næringsstoffer.
  3. Sammenhengen mellom de sensoriske egenskapene og innholdet av plantestoffer.

Betydning av dyrkingsforhold

Sammen med kåldyrkere i Gartnerhallen, skal forskerne se på hvilke dyrkingsfaktorer som påvirker smaken på kålen, og hvordan dyrkingsfaktorer som nærings- og vanntilførsel kan styres for å få ønsket kvalitet. Det blir også viktig å undersøke hvilken betydning dyrkingsforholdene har på innhold av helserelaterte plantestoffer.

Smak og helseinnhold

Et viktig spørsmål som forskerne ønsker å finne svaret på er: Må du velge enten god smak eller høyt innhold av helsefremmende plantestoffer? Eller kan man få begge deler?

Til dette skal forskerne bruke avanserte kjemiske analyseverktøy som ser på sammenhengene mellom smaksegenskaper og helserelaterte plantestoffer.

Nyttig for både dyrkere, forhandlere og forbrukere

Det norske klimaet er godt egnet for dyrking av kål, og mange av kålvekster er også grønnsaker med særlig lav klimabelastning. Kål er også meget sunt, og er en god kilde til viktige næringsstoffer, fiber og helsefremmende plantestoffer. Det er derfor på høy tid å få mer kunnskap om dyrking og forbruk av kålvekster i Norge.

Målet til Kålsmak er å bidra til mer systematisk kunnskap om alle de flotte kålvekstene vi kan dyrke i Norge, noe som vil være nyttig både for dyrkere, forhandlere og forbrukere.

Les mer om Kålsmak her

Kilde: Nofima