Som du sår, skal du høste, Bollestad!

Som du sår, skal du høste, Bollestad!

Administrerende direktør i Gartnerhallen, Elisabeth Morthen. Foto: Anita Arntzen

På regjeringens oppfordring har norske grøntprodusenter sådd, satt og plantet som normalt. Det endelige resultatet av årets innhøsting er i aller høyeste grad uviss.

Kronikken var først publisert på Nationen.no.

På jorder, i drivhus og frukthager over hele landet jobber norske grøntprodusenter akkurat nå mer intenst enn noensinne. Bak grøntdiskene som for tiden bugner av fristende og ferske norske produkter, ligger ekstra hardt arbeid og ekstra stor risiko.

Heldigvis har nær sagt hele verdikjeden bidratt til økt trygghet i en usikker sesong.

Engasjerte norske ungdommer er tilbake i åkeren, side om side med erfarne sesongarbeidere fra hele verden. Sammen jobber de beinhardt for å holde tritt med modningen som skjøt rekordfart i juni måneds tropevarme. Store aktører på grossist- og handelsleddet, som Bama, Norgesgruppen og Rema, har vist stor velvilje ved å tydelig prioritere norsk frukt og grønt. Forbrukerne har vært sin makt bevisst ved å velge norske varer i butikken og støtte opp om lokale produsenter. En stor takk til dere alle!

At dugnadsvilje og samhold står sterkt er en påminnelse vi har fått i krisen vi står midt oppe i. At egen matproduksjon har stor betydning for vår samlede beredskap er en annen.

Matproduksjon ble derfor tidlig definert som en samfunnskritisk funksjon. I regjeringens pressekonferanse 23. mars var budskapet til norske bønder fra landbruks- og matminister Bollestad klokkeklart: «Våren kommer nå. Våronna betyr at vi må sette det vi kan sette nå. Derfor oppfordrer jeg alle til å sette det de har tenkt etter sine planer, som om det skulle være et normalår».

Våren kom. Norske bønder viste ansvar. Med forventning og tillit til at oppfordringen ville følges opp med risikoavlastende tiltak og nødvendig kostnadskompensasjon – slik andre rammede næringer har fått – har flertallet grøntprodusenter sådd, satt og plantet. Som om det var et normalår.

Men vi vet alle at 2020 ikke blir et normalår. 2020 er et kriseår, og krisen vil også kunne ramme norsk grøntnæring hardt.

Mangel på arbeidskraft, valutasvingninger og omfattende smitteverntiltak har allerede gitt redusert produksjon og økte kostnader. For forbrukeren kan det bety «koronapriser» og redusert tilgang på grøntprodukter. For enkeltprodusenter kan det bety milliontap. For grøntnæringen kan det samlede tapet nå 700 millioner kroner.

Grøntprodusenter er ikke ukjente med risiko. Hver vår legges betydelige ressurser i jorda, vel vitende om at én frostnatt er nok til å ødelegge hele sesongen. I år er imidlertid innsatsen større. Uten sikkerhet for kompensasjon av økte kostnader, svekker vi de framtidige mulighetene til å satse på en næring i vekst.

For fremtidsmulighetene er mange for norsk grøntsektor. Myndighetene oppfordrer oss til å spise mer frukt og grønt. Forbrukerne ønsker norske og kortreiste varer. Vi har kompetente produsenter som ønsker å dyrke bærekraftig mat av høy kvalitet. Disse mulighetene kan vi ikke la gå fra oss.

«Alle» ønsker vekst i norsk grøntproduksjon. Men veksten vil ikke komme av seg selv.

Uttrykket «som du sår, skal du høste» burde være kjent stoff for landbruks- og matminister Bollestad. Og norske grøntprodusenter har sådd. Nå er det din tur, statsråd: Så muligheter. Så framtidstro. Så trygghet. Da skal vi bidra til at det er mulig å høste økt vekst og verdiskaping i norsk grøntnæring i fremtiden.

Elisabeth Morthen
Administrerende direktør i Gartnerhallen

Kronikken var først publisert på Nationen.no.