Soppen gråskimmel fører til store avlingstap hos jordbærprodusenter

Soppen gråskimmel fører til store avlingstap hos jordbærprodusenter

Jordbærprodusenter på Sørlandet og deler av Østlandet står overfor enorme tap på grunn av muggsoppen gråskimmel.

Muggsoppen gråskimmel trives godt i fuktig og kjølig vær, og det er gjerne i nedbørsrike vekstsesonger at angrepene blir omfattende. Gråskimmelen sprer seg fort, og kan føre til store ødeleggelser i jordbæråkre som blir rammet.

Overlevelse og spredning

Gunstige forhold for gråskimmelen er når den relative luftfuktigheten er over 90 prosent i mer enn 12 timer. Soppen liker best kjølige forhold (under 18°C), men kan også vokse ved temperaturer mellom -3 og 30 °C. Siden gråskimmel kan vokse ved lav temperatur, kan den også utvikle seg under kjølelagring. Planteproduktene har som regel smitten med seg inn på lageret, selv om de ser friske ut.

Gråskimmel fremkaller råte i stengler, knoller, løker, blomster, blad og frukter. Under fuktige forhold dekkes råten av et karakteristisk grått belegg, noe man kan se på jordbærene som blir rammet av soppen denne sesongen.

Smitteeffekten av gråskimmel er enorm, og produsentene som har fått smitten i åkeren sin er nå maktesløse.

Store økonomiske konsekvenser

De økonomiske tapene for jordbærprodusentene som blir rammet av gråskimmelen kan bli enorme. Odd Tore Nøding, daglig leder i Agder Bær og Grønt AS, anslår at 50 til 90 prosent av avlingen til produsentene er ødelagt, og at de vil oppleve et økonomisk tap på mellom 5 og 7,5 millioner kroner.

Rolf Inge Pettersen, seniorrådgiver i landbruksavdelingen til Fylkesmannen i Agder, sier at tapet til jordbærprodusentene ikke er en del av den klimabetingede erstatningsordningen, fordi klima er en indirekte, og ikke direkte årsak til tapet.

Roger Utengen som er kategoriansvarlig for bær i BAMA, sier at slik situasjonen ser ut per i dag, kan de indikere et avvik på cirka 40 prosent av produksjonen, noe som er svært drastisk.

Fykter at soppen er resistent

Internasjonalt er det et økende problem med gråskimmel-sopp som er resistent mot plantevernmiddel. Nå frykter produsentene som er rammet i Norge at gråskimmelen som angriper er resistent.

Næringa ønsker nå å finne årsaken til de store angrepene, og mener det bør gjennomføres en grundig kartlegging av mulige resistente jordbæråkre.

Jordbær i tunnel

Tom Christensen, SKP for jordbær i Gartnerhallen, forteller at dersom du som jordbærprodusent har gjort alt riktig, både når det gjelder sprøyting, vekstskifte og avstand mellom jordbærplantene, er det mindre sjanse for å få gråskimmel i åkeren. Men det er ikke mulig å sikre seg totalt mot den motstandsdyktige muggsoppen.

I andre land i Europa blir det imidlertid mer og mer vanlig å dyrke jordbær i tunnel. Dette er mye mer sikkert i møte med gråskimmelen da, siden plantene holder seg tørre og det er lettere å regulere fuktigheten. Christensen ser ikke bort ifra at dette også vil bli mer vanlig i Norge fremover.

Les mer: Jordbær-soppen spreier seg

Les mer: Sopp angriper jordbæråkre i Ringsaker

Les mer: NRK Sørlandet: Soppfunn truer jordbærsesongen

Les mer: Gråskimmel (NIBIOs plantevernleksikon)