Status fra våronna 2020

Status fra våronna 2020

Skjermdump fra NAOB – Det Norske Akademis ordbok

Det sås og plantes i Gartnerhallens regioner. Produsentene går arbeidsintensive dager i møte for å sikre årets matproduksjon.

Myndighetene ber innstendig om at bøndene gjennomfører våronna som planlagt. Mange produsenter går usikre tider i møte med spørsmålet om det er nok hjelp å få tak under våronna, og ikke minst under innhøsting, samt hvordan kostnadsbildet endrer seg i takt med økte priser på innsatsfaktorer.

Gartnerhallen jobber aktivt sammen med kunder og samarbeidspartnere for å unngå at produsentenes risiko ved å opprettholde produksjonen blir for stor. Parallelt jobber en beredskapsgruppe langt tettere på produksjonsplanleggingen og markedsdekningen enn i en normalsesong.

Produsentene er nå i gang med å gjøre jorda klar til bruk og å plante og å så.

Her er noen lyspunkt fra årets våronn:

GH Viken
Nykålen kom i jorda under optimale våronnforhold i Tjølling, i søndre Vestfold i Viken melder Karine Huseby, som kan røpe at planlagt høstestart er i slutten av mai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GH Rogaland
Kjell Vestvik i Randaberg i Rogaland kan fortelle at ved hjelp av studenter, permitterte og familie har han fått plantet salat, og rett etter påske er det tid for rosenkål.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GH Sør
Øystein Fredriksen, fra Tromøya, melder om mye solskinn og god effekt av solfanger-dekket. Fredriksen som også er Gartnerhallens SKP for gulrot kan fortelle at gulrota allerede spirer på Jæren. På Tromøya og på Brundlandnes er spirene rett rundt hjørnet.

Vil du vite litt mer om arbeidet som gjøres under våronna? Les her (Nyt Norge)