Sterk oppslutning for Gartnerhallens Vekst- og innovasjonsprogram

Sterk oppslutning for Gartnerhallens Vekst- og innovasjonsprogram

Gartnerhallens forslag om et Vekst- og innovasjonsprogram for å sikre at forbruksveksten på frukt og grønt dekkes av norsk produksjon, har fått gjennomslag på Bondelagets representantskap.

Korn, frukt, bær, grønnsaker, potet og honning er produksjonene med størst markedspotensial, og må prioriteres i årets oppgjør, heter det i resolusjonen fra representantskapet i Norges Bondelag. Videre står det i resolusjonen at det er stort vekstpotensial i markedet for grønt, og det bør innføres et vekst- og innovasjonsprogram slik at norsk produksjon kan ta del i denne veksten. Rekruttering av nye produsenter og fortsatt geografisk spredning er viktige elementer i en slik satsing.

Representantskapet viser også til at handlingsrommet i importvernet må utnyttes, for å sikre et konkurransedyktig norsk jordbruk. Les hele resolusjonen her: Sats på framtidas landbruk – over hele landet!

Da blir det spennende å se hvordan forhandlingene forløper og hva som blir resultatet, men dette lover godt for grøntsektoren.

Vi viser også til felles utspill fra en samlet norsk grøntnæring om at vi må sikre vekst i norsk grøntproduksjon.

I morgen skal Gartnerhallen møte statsråd Bollestad og argumentere for et Vekst – og innovasjonsprogram, slik at staten også prioriterer frukt og grønt i de kommende jordbruksforhandlingene.

Les også: Nationen: Gartnerhallen vil ha ein milliard over fem år i jordbruksoppgjeret

Gartnerhallen lanserte allerede under Gartnerhallen-kongressen i november 2018, behovet for Vekst- og innovasjonsprogram.