Sterk sesong for blomkål

Sterk sesong for blomkål

Det er noen få dager igjen med blomkål, så må vi vente til juni 2021 før neste sesong norsk blomkålsesong. Gartnerhallens kulturansvarlig for blomkål, Martin Sørum, priser et velfungerende maskineri av produsenter for en vellykket sesong.

− Risikovilje, samarbeid, utstrakt omstillingsevne og vellykket rekrutteringsstrategi er suksessfaktorene fra årets sesong, og en ispedd en god porsjon flaks, sier en munter Martin Sørum.

For grøntprodusentene er risiko heller reglen enn unntaket.
− Jeg er imponert over produsentenes risikovilje. De tok Bollestad på kornet la opp til en produksjon som om det skulle være et normalår. Det kunne blitt kritisk uten alt det andre på plass. Det er stort sett polske sesongarbeidere i blomkålproduksjon og de fleste har fast stab som de har tett kontakt med gjennom året. Derfor var det mange som hentet inn sine ansatte tidlig. Det ble helt klart kostbart, men det sikret nok arbeidskraft til såing, planting, vanning, og ikke minst høsting, sier Sørum.

− Til gjengjeld virker det nesten som at summen av problemer for hver sesong er konstant, for vi hadde lavt insektspress og godt klima gjennom vekstsesongen. Dette resulterte i svært god kvalitet på varene, kanskje den beste sesongen på flere år. Hadde vi hatt problemene fra 2018 med tørke og store angrep av skadegjørere, da hadde det sett mørkt ut, sier han.

Sørum trekker frem flere grunner til en vellykket sesong.
− Det har vært en imponerende vilje til samarbeid gjennom hele verdikjeden og i hele produsentmiljøet. Vi har balansert markedet optimalt. Det har vært få perioder med under- og overproduksjon og de periodene har blitt godt justert av målrettede kampanjer.

I det 2020-sesongen avsluttes er produsentene i gang med 2021-sesongen.
− Produsentene er allerede i gang med å legge strategi for neste sesong, vedlikehold av maskiner og utstyr og innkjøp for å sikre ny norsk blomkålsesong i månedsskiftet mai-juni til neste år.