Avtale for et sunnere kosthold i befolkningen

Avtale for et sunnere kosthold i befolkningen

7. april var styreleder i Gartnerhallen, Per Olav Skutle, på Næringslivets Hus i Oslo for å signere «Tilslutningsavtale om tilrettelegging for sunnere kosthold» mellom Gartnerhallen SA og Helse- og omsorgsdepartementet. Gjennom avtalen forplikter Gartnerhallen seg til å jobbe for et sunnere og mer balansert kosthold i befolkningen.

Bakgrunnen for avtalen er blant annet at nasjonale kostholdsundersøkelser viser at mange nordmenn har et for lavt inntak av grønnsaker, frukt, bær, fullkorn og fisk, og et for høyt inntak av mettet fett og salt. Blant barn og unge er inntaket av tilsatt sukker også for høyt.

Gjensidig forpliktelse

Avtalen etablerer en gjensidig forpliktelse mellom myndighetene og næringslivet om å nå konkrete målsetninger for en bedret folkehelse. I avtalen er det formulert konkrete og langsiktige mål for å redusere inntaket av mettet fett, salt og tilsatt sukker i befolkningen. Avtalen har også mål om at inntaket av grønnsaker, frukt, bær, grove kornprodukter og sjømat skal økes.

Øke befolkningens inntak av grønnsaker, frukt og bær

Avtalen omfatter seks innsatsområder, som alle skal bidra til et sunnere kosthold for befolkningen. Ett av de seks områdene er å «øke befolkningens inntak av frukt og bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat i tråd med regjeringens Handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021). Det langsiktige målet er at befolkningen har et inntak av disse matvarene på nivå med kostrådene.»

– Dette målet ønsker vi selvsagt å være med å jobbe for, sier styreleder i Gartnerhallen, Per Olav Skutle. – Myndighetene ønsker å øke befolkningens inntak av frukt og grønt med 20 prosent innen 2021. En slik økning er jo utelukkende positivt, både for helsen i befolkningen, og for grøntnæringen. For oss i Gartnerhallen er det viktig at mest mulig av denne økningen kommer på norske produkter, og vi skal derfor bidra, og gripe de mulighetene som ligger der for oss, understreker Skutle.

Skal gjøre det enklere for forbruker å ta sunnere valg

Intensjonsavtalen skal føre til et bedre samarbeid mellom matbransjen og helsemyndighetene for å gjøre det enklere for forbrukeren å ta sunnere valg. Målet er å øke andelen av befolkningen som har et balansert kosthold i tråd med myndighetenes kostråd, og slik få en sunnere befolkning med flere gode leveår.

Helse- og omsorgsminister Bent Høye sammen med representanter fra bedriftene som underskrev avtalen 7. april 2017

 

Les også:

Sammen for bedre kosthold | Omfattende avtale for bedre kosthold