Teller tonnevis med lagervarer

Teller tonnevis med lagervarer

Nå ferdigstilles lagertelling av poteter, løk, kål og rotfrukter. Tellingen foregår fire ganger i året og er en omfattende og viktig jobb.

– At våre medlemmer har kontroll på beholdningen av varelageret er viktig for hele næringen. For at tellingen skal bli mest mulig verdifull er det viktig at den enkelte tar en nøye vurdering av kvalitet på egne varer. Tellingene er viktige og gir en god pekepinn på hvordan markedsforhold og priser vil utvikle seg utover sesongen. Det er verdifullt for produsenten, forbrukeren, kunder og miljøet, sier Stian Vik Thomassen i Gartnerhallen.

– Det er stor interesse rundt tellingen og resultatet rapporteres inn til Landbruksdirektoratet og brukes i analyser og vurdering av import, markedsbehov og markedsregulering, sier han.

– Gartnerhallen er en betydelig aktør og våre produsenter er markedsledende innen norsk produksjon. Derfor er det ekstra viktig at vi tar et ansvar om telling for å tilpasse markedsbehovet og bidra til balanse slik at vi unngår over eller underproduksjon, avslutter Thomassen.