Tett samspill om fremtidens emballasjeløsninger

Tett samspill om fremtidens emballasjeløsninger

Ny høyteknologisk bølgepappfabrikk åpner i Halden i januar 2020 og skal gi korte og stabile leveringstider gjennom hele året.

− At det nye anlegget til Peterson i Halden er 100 % CO2-nøytralt og med høyteknologiske løsninger som sikrer effektivitet, leveringssikkerhet og kortere leveringstider, det faller i god jord hos våre produsenter, sier leder av emballasjeutvalget i Gartnerhallen/Bama, Bjørn Oppberget.

− Vi opplever et godt og tett samarbeid, og innspillene fra produsentene blir tatt med inn i utviklingen. Dette kombinert med et særskilt fokus på produktutvikling tror jeg er en av årsakene til at Peterson er en av de ledende emballasjeaktørene her i Norden, sier Oppberget.

− Vi i emballasjeutvalget jobber tett sammen med aktørene i bransjen, sier Oppberget, og trekker frem omstillingen som er gjort innen emballasje på norsk frukt og bær. − Her har Gartnerhallen sammen med leverandørene har vært i forkant av utviklingen ved å erstatte plast med kartong og fiberbasert emballasje.

− Det jobbes kontinuerlig med å finne stadig smartere løsninger. Det er ikke alt som er like opplagt, slik som hvordan frakte minst mulig luft. Å frakte luft er det motsatte av kostnadseffektivt og bærekraftig. De nye bølgepappløsningene til Peterson har hatt nettopp dette som en av driverne i produktutviklingen. Dette er champions league-løsninger innen emballering, noe som er spesielt viktig her i Norge med det bosetningsmønsteret og den geografien vi har, avslutter Oppberget.