Tilsyn hos jordbærprodusenter i Vestfold

Tilsyn hos jordbærprodusenter i Vestfold

Flere medier meldte denne uken at det var avdekket elendige forhold hos noen av de største jordbærprodusentene i Vestfold. Gartnerhallen har vært i kontakt med alle sine åtte jordbærprodusenter i Vestfold og ingen av dem er involvert i saken.

– Dette betyr at saken ikke gjelder BAMAs produsenter, og at ingen av BAMAs kunder har mottatt jordbærene som er omtalt, sier kommunikasjonsdirektør Pia Gulbrandsen.

BAMAs kunder inkluderer blant annet REMA 1000, KIWI, MENY, Spar og Joker.

Gjelder enkeltaktører uten forankring i den profesjonelle delen av bransjen
Steinar Haugse, Kvalitetssjef hos Gartnerhallen, mener at artiklene i blant annet NRK og Dagbladet gir et uriktig bilde av jordbærproduksjonen i Vestfold.
– Vi mener også at påstanden om at jordbærprodusentene utgjør en bransje med store utfordringer ikke er korrekt. Vi ser positivt på at det slås ned på useriøse aktører i bransjen. Våre produsenter blir jevnlig kontrollert og samarbeider godt med tilsynsorganene. Dette er en trist hendelse og de involverte representerer på ingen måte norsk jordbærproduksjon. Det er enkeltaktører uten forankring i den profesjonelle delen av bransjen.

– Mattrygghet, arbeidsforhold og kvalitet har alltid førsteprioritet og noe vi tar meget alvorlig. Gartnerhallen er sammen med våre samarbeidspartnere en pådriver i dette arbeidet, avslutter han.

Jobber systematisk for å sikre kvalitet i alle ledd
Frukt og grønt er levende produkter, og for å sikre trygg mat med høy kvalitet, engasjerer BAMA seg i alle deler av produksjon og transport, fra jord til bord.

BAMA har de siste 18 månedene gjennomført 97 revisjoner hos norske produsenter, der fokuset blant annet er på god hygiene og arbeidsforhold.

– Vi ser alvorlig på denne saken fordi noen få produsenter rammer omdømmet til hele det profesjonelle markedet. Nå setter vi i gang ekstra revisjoner for ytterligere å sikre at produsentene som leverer til oss følger kravene, sier kommunikasjonsdirektør i BAMA, Pia Gulbrandsen på BAMA.no.

Som næringsmiddelbedrift, med blant annet flere produksjonsenheter av ferske produkter, er BAMA underlagt en rekke forskrifter og lover knyttet til mattrygghet. Formålet er å sikre at alle som produserer, pakker, lagrer, transporterer eller omsetter næringsmidler etterlever regelverket.

– Vi fokuserer på forebyggende tiltak hos produsentene våre, og gjennom rutiner og kontroll sikrer vi bevissthet rundt blant annet plantevern, vanningsvann, kjølekjede og hygiene. I dette arbeidet er gode rutiner og internkontroll helt nødvendig for å sikre at maten vi produserer og selger er helsemessig trygg og av riktig kvalitet, sier Gulbrandsen.