Søknadsbehandling for sesongarbeidere fra tredjeland gjenopptas

Søknadsbehandling for sesongarbeidere fra tredjeland gjenopptas

Søknadsbehandling krever søknad og vedtak fra Landbruksdirektoratet først, og omfatter foreløpig ikke borgere fra land det er vanskelig å returnere til, som Vietnam.

Utenlandske arbeidstakere som er strengt nødvendige for å opprettholde drift i grøntnæringen kan få unntak fra de gjeldende innreiserestriksjonene, og reise inn til Norge. Dette gjelder foretak som produserer eller pakker poteter, grønnsaker, frukt og bær, og krever søknad og vedtak gjennom søknadsordningen for unntak fra innreiserestriksjonene for grøntnæringen.

Ordningen ble iverksatt fredag 26. mars og forvaltes av Landbruksdirektoratet.

Denne ordningen omfatter også tredjelandsborgere. UDI vil dermed kunne behandle søknader for tredjelandsborgere, dersom arbeidsgiver først har søkt og fått vedtak fra Landbruksdirektoratet om at vedkommende kan reise inn.

Ved positivt vedtak  fra Landbruksdirektoratet må bekreftelse på unntak legges ved søknad til UDI. Hvis du allerede har søknad til behandling hos UDI må bekreftelse lastes opp og ettersendes, før UDI vil behandle søknaden og vurdere vilkårene for oppholdstillatelse. Man må også søke Landbruksdirektoratet og ettersende vedtak til UDI, dersom man har fått innvilget oppholdstillatelse tidligere i år, og må ha ny innreisemelding nå.

Borgere fra blant annet Vietnam kan ikke få innvilget oppholdstillatelse for sesongarbeid nå, selv ved vedtak fra Landbruksdirektoratet. UDI begrunner det med at det ikke er mulig å returnere til Vietnam nå på grunn av koronasituasjonen.

Les mer om søknadsprosessen for tredjelandsborgere på UDIs nettsider