Uenighet om enerom som standard for landbruksbransjen

Uenighet om enerom som standard for landbruksbransjen

De siste dagene har flere av Gartnerhallens medlemmer og bærprodusenter fått varsel om pålegg, for at de som arbeidsgiver ikke tilfredsstiller kravene som stilles til innkvartering av sine sesongarbeidere. Det er spesielt produsenter i Sogn som har fått dette varselet fra Arbeidstilsynet.

− På bakgrunn av det Gartnerhallen er kjent med, mener vi at det ikke er grunnlag for å kreve enkeltrom for sesongarbeidere som er her for å arbeide i kortere perioder. Bærplukking er konsentrert til perioder på 3 til 7 uker, og kan ikke betraktes som lengere perioder, slik regelverket er definert, sier Arve Gladheim, organisasjonssjef i Gartnerhallen.

– Vi mener de berørte produsentene må påklage Arbeidstilsynets avgjørelse. Vi har vært i kontakt med produsenter i andre deler av landet, hvor det etter tilsvarende tilsyn fra Arbeidstilsynet der, ikke har blitt påpekt forbud mot dobbeltrom. – Vi må forutsette at regelverket praktiseres likt for alle, og vi forventer at produsentene i Sogn ikke får et pålegg om enkeltrom, slik de nå er varslet om, sier Gladheim.

Gartnerhallen har informert alle sine bærprodusenter om situasjonen som har oppstått i Sogn. Vi registrerer at Arbeidstilsynet i region vest nå har signalisert at de vil se på saken på nytt. Vi regner derfor med at saken løser seg, slik at bærprodusentene kan fortsette som tidligere. Gartnerhallen vil følge saken, og i den grad det skulle bli snakk om regelverksendringer eller bransjestandarder, vil vi sørge for å påvirke at disse blir så hensiktsmessige som mulig.

Last ned notatet her