Til Nederland og Belgia for å lære om moderne planteproduksjon

Nederland Belgia gruppebilde
Epleprodusentene samla ute i en relativt flat eplehage i Nederland

 

Norsk fruktnæring har gode fremtidsutsikter, og både Gartnerhallen og kundene våre har stor tro på at det er behov for mer norsk produksjon av frukt fremover. At unge produsenter er interessert i å satse på norsk fruktproduksjon er derfor noe det er viktig å bygge opp under.

Med prosjektet Nettverkssamling for unge epleprodusenter ønsker Gartnerhallen å bidra til at unge epleprodusenter får oppdatert kunnskap om fruktproduksjon, og at de får knytte kontakter og opparbeide seg et faglig nettverk. Motivasjon og inspirasjon er også viktig.

I gruppa er det 16 deltakere som enten har startet opp med epleproduksjon, eller som har tenkt å starte opp med epleproduksjon i nær framtid. Gruppa har nå vært på flere samlinger, og 12. mars gikk turen til Nederland og Belgia.

Moderne planteproduksjon og sortsutvikling i Europa

I Nederland og Belgia finner man to av de mest velrenommerte frukttre-produsentene i Europa. Dette var også grunnen til at gruppa reiste hit for å lære.  Hos Tree Nursery Fleuren i Nederland og Carolus Fruit Trees i Belgia fikk vi se og lære om moderne planteproduksjon, sortsutvikling og vedlikehold av sortsmateriale. I tillegg fikk vi omvisning ute i fruktfelt, og demonstrasjon og foredrag om moderne produksjon av frukt og epler.

Vi er gode på fruktproduksjon i Norge. Det er likevel ikke tvil om at vi har mye å lære ved å reise ut og se hvordan andre gjør det. Dette var turen til Nederland og Belgia et godt eksempel på.

Internasjonale rammer for norsk fruktproduksjon

På turen var vi også innom Brussel, hvor vi blant annet fikk et lite innblikk i de internasjonale rammeordningene for norsk fruktproduksjon, både gjennom en presentasjon fra den norske delegasjonen i EU, og en presentasjon fra to advokater som jobber i ESA.

Nettverksbygging

En viktig del av nettverkssamlingen er nettverksbygging. Som norsk epleprodusent er det nyttig å ha gode kontakter både med andre epleprodusenter, med forskere, med offentlig forvaltning og ikke minst med grossist- og butikkleddet. Det var derfor svært hyggelig at Endre Bjotveit, rådgiver hos NLR Vest, Frøydis Lindén fra Føregangsfylke økologisk frukt og bær hos Fylkesmannen i Hordaland, og Jens Strøm, forskningssjef i BAMA var med på turen.