Usikker sesongstart med frost og lite insekter i fruktblomstringa

Usikker sesongstart med frost og lite insekter i fruktblomstringa

Utsnitt fra nyhetssak NRK Telemark

En meget varm april fikk raskt fart i blomstringen på både frukt og bær. Varmeperioden ble avløst av en periode med betydelig lavere temperaturer i mai, og flere typiske fruktområder har hatt kuldegrader. Når epleblomstene er fullt utsprunget, tåler de svært lite frost, og resultatet vil kunne medføre korkdanning i skallet på eplene til høsten.

Frost i epleblomstringa
Epleblomstringen er i gang, og har kommet lengst i Telemark, men er nå i begynnelsen av mai, helt i starten rundt Oslofjorden. Temperaturene har vært under 0 de fleste steder på Østlandet flere netter, mest alvorlig ned mot -4 grader enkelte steder. Blomst som er åpen, fryser ved 0 grader, men det er de aller fleste steder fortsatt en god del blomst som ikke er åpen og denne tåler mer.

Generelt er det grunn til å tro at det vil bli epler de fleste steder også på Østlandet, men at vi enkelte plasser og i enkelte sorter vil ha avlingsreduksjoner eller store skader, mens andre plasser kan slippe bedre unna. Det kan også bli frostskader med korkaktige striper i skallet, «slips», på frukten, eller korkskader i skallet.

Det er store lokale variasjoner i hvor langt i blomstringen har kommet, hvor kaldt det har vært, men samtidig rik blomstring de aller fleste steder. Det er i praksis umulig å gi noen entydige svar før en ser hvordan kartsettingen er om noen uker. Det endelige omfanget av eventuelle skader og kvalitetsutfordringer som følge av frost i blomstringa, vil vi først se senere. Det er grunn til å tro at vi kan finne gode løsninger med grossist og kjeder slik vi gjorde i 2017, hvor det var tilsvarende problemer.

God blomstring i annen frukt
For annen frukt har det også vært gode blomstringsforhold i begynnelsen av mai, og rik til svært rik blomstring meldes over hele Østlandet. Trolig er en god del blomst skadet av frost, men for plommer med så rik blomstring skal normalt mesteparten av karten tynnes bort uansett, enten kjemisk eller for hånd eller med begge metoder. Det er grunn til å tro at det kun er få områder som har omfattende avlingsreduksjon. Som for eple kan frosten også gi kosmetiske skader på frukten til høsten.

Vestlandet, bl.a. i Ulvik og Lærdal, har det også vært temperaturer ned rundt 0 grader, men trolig vil dette ha lite eller ingen betydning for totalavlingene.

Generelt er det en større bekymring for at lang blomstring under ugunstige forhold kan redusere avlingsmengdene noe. Det er vanskelig å konkludere før vi ser kartfall og begynnende kartvekst. Avgjørende er det også at det er tilstrekkelig med insekter som kan bistå med pollineringen. I kalde perioder er det liten aktivitet hos bier og andre insekter, og dette kan påvirke avlingsnivået i frukt og bær.
Gartnerhallen vil følge utviklingen, og fra starten av juni vil det være mulig å få prognoser for hvordan sesongen vil bli.

Bær og poteter er også utsatt for frost
Også i enkelte områder med produksjon av de tidligste potetene, har det vært frostnetter. Dette gjør nødvendigvis ikke de store utslagene på totalavlingene, men vil i mange tilfeller sette veksten tilbake. Dette kan medføre at vi ikke kommer på markedet med ferskpotet så tidlig som ønsket.

I likhet med epler, er også jordbærblomstene svært sårbare for frost. Fra enkelte områder meldes om at de første jordbærene kan bli utsatt, pga. frost. Jordbær blomstrer over lang tid, så her er det nødvendigvis ikke slik at dette får de store konsekvensene. For andre bærsorter er det også kritisk med frost i blomstringa, men det er så langt ikke rapportert om kritiske tilfeller.

Flere medier har fulgt situasjonen, og nedenfor et utvalg av oppslag den siste uka:
Frostfrykt hos fruktbøndene (NRK Sogn og Fjordane 07.05.2019)
Ikke et eneste eple på 13.00 epletrær (NRK Telemark 08.05.2019)
Frosten er ille for frukt og bær (Nationen 08.05.2019)
Redda jordbær med duk (NRK 08.05.2019)
Nattekulden øydelegg for mange fruktbønder (Bondebladet 08.05.2019)
Ber fruktbønder dokumentere frostskader (Bondebladet 09.05.2019)