Utenlandsk arbeidskraft er avgjørende viktig for frukt- og grøntsektoren

Utenlandsk arbeidskraft er avgjørende viktig for frukt- og grøntsektoren

Gartnerhallen ber myndighetene bidra til at utenlandsk arbeidskraft med papirene i orden kan komme til Norge. – Vi er helt avhengige av dem, sier administrerende direktør, Elisabeth Morthen.

Fra både Gartnerhallen og Bama oppfatter vi at det er god respons etter at vi oppfordret regjeringen til å legge til rette for at permitterte kan bidra i norsk produksjon. Men, dette betyr ikke at det er viktig å få på plass kompetente utenlandske arbeidstakere.

Det er krevende tider. Den største utfordringen er tilgang på arbeidskraft. Vi har så vidt starta opp sesongen med våronn og forberedelser og da trenger vi tilgang på arbeidskraft.
Gartnerhallen understreker at grøntnæringen er avhengig av den kompetansen som besittes blant utenlandske sesongarbeidere. Det er en kompetanse de har opparbeidet seg gjennom år, mange har jobbet for norske grøntprodusenter i veldig mange år og er erfarne og har høy kompetanse på de forskjellige produksjonene. De er vi helt avhengige av.

Det er spesielt arbeidstakere fra østeuropeiske land Polen, Litauen og Vietnam. Vi mener at arbeidstakere som har alt det formelle i orden og som følger alle regler som blir pålagt av myndighetene må få komme til Norge for å jobbe. Vi er veldig opptatt av at de reglene og retningslinjene som myndighetene har satt skal følges opp på en ordentlig måte.

Vi opplever også at mange arbeidere er redde for å komme til Norge fordi de hører at grensene i Norge er stengt og redde for smittesituasjonen. Den utenlandske arbeidskraften som skal til Norge som har arbeidstillatelse, innreisetillatelse og visum for de som trenger det, må få komme inn i landet. De må selvfølgelig følge karanteneregler, men det er viktig at de som har alt det formelle i orden, får informasjon fra myndighetene som gjør at de tør å reise til Norge og at de slipper inn i landet på en smidig måte.

Gartnerhallen samarbeider med Bondelaget, NHO og myndighetene for å sikre at situasjonen følges opp.