Utvikler nye bærekraftige vekstmedier

Utvikler nye bærekraftige vekstmedier

Her testes ulike former for alternativer til torv, slik som lokalprodusert granfiber

− Torv er vekstmediet som benyttes i størst grad i dag, men etter at Klima- og miljødepartementet har varslet utfasing av bruken av torv til vekstmedier og jordforbedringsprodukter i gartnerindustrien innen 2030, er det behov for å finne alternative og bærekraftige løsninger, sier Ellen-Margrethe Hovland, FoU-sjef i Gartnerhallen.

Nylig fikk forskningsprosjektet SUBTECH tildelt forskningsmidler for å utvikle alternative vekstmedier til torv. Et av disse kan for eksempel være basert på lokalprodusert trefiber fra gran.

− SUBTECH er en spinoff fra BærKraft-prosjektet. BærKraft er et pågående forskningsprosjekt ved NIBIO på Apelsvoll som handler om å øke produksjonen av jordbær i tunnel, sier Ellen-Margrethe Hovland, FoU-sjef i Gartnerhallen. BærKraft har ved hjelp av småskalatesting av ulike alternativer, deriblant torv, kokos og fiber fra norsk gran, kommet frem til noen lovende resultater. Disse danner grunnlaget for det nye forskningsprosjektet, som regner med å komme i gang allerede fra denne sesongen.

− Noen av problemstilllingene forskerne skal løse er for eksempel hva som er optimal grovhet på fiberet og hva slags vannings- og gjødslingsrutiner som kreves for å få jordbærplantene til å prestere optimalt. Resultatene vil også kunne overføres til agurk, tomat og annen produksjon som foregår i substrat. De gode erfaringene fra tett samarbeid mellom forskerne i BærKraft og Gartnerhallens jordbærprodusenter, ledet av SKP Jordbær Tom Christensen, gjør at jeg har forventninger om at dette prosjektet vil gi nyttige resultater for oss, avslutter Hovland.

Om prosjektet
Prosjektet er en spinoff av jordbær-i-tunnel-prosjektet BærKraft. Det har en varighet på 4 år og skal ledes av forsker Anita Sønsteby ved NIBIO Apelsvoll.
Prosjektet er støttet av Grofondet og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. I tillegg bidrar Gartnerhallen, NORGRO, HUNTON, NLR Viken, Grønt skifte, SINTEF og Wageningen med egeninnsats i prosjektet.

Les mer om prosjektet på Grofondet.no