Utvikling av smartere tomatemballasje som reduserer plastforbruket!

Utvikling av smartere tomatemballasje som reduserer plastforbruket!

Foto: Lauvsnes Gartneri

Hvert år leverer Lauvsnes Gartneri rundt 3,5 millioner beger med tomater dekket med plastfolie til markedet. Grofondet støtter nå Lauvsnes Gartneri i et prosjekt som skal bidra til utviklingen av en ny emballasjeløsning som reduserer plastforbruket.

Sammen med den norske emballasjeleverandøren Moltzau har Lauvsnes Gartneri lyktes i å utvikle en smartere emballasje. Den består hovedsakelig av kartong, og hele esken kan sorteres som papp. – Den innlysende fordelen er at vi har redusert plastforbruket vårt med 33 prosent. Ikke minst er løsningen gjennomtenkt og fungerer i praksis, sier Vignes.

Det nye pappbegeret vil benytte et kartongmateriale bestående av 100 prosent ren og ny cellulosefiber fra skandinavisk skog. Begrene har et lite vindu for innsyn til produktet. På grunn av den lave plastandelen, kan hele begeret enkelt sorteres som kartong.

Økt produksjon
Det er stor etterspørsel etter mer bærekraftig emballasje i markedet. Smart emballasje vil også kunne bidra til økt produksjon.
– Vi ser at forbrukerne i større grad etterspør produkter i kartong. Vi forventer derfor at en smartere emballasje vil påvirke etterspørselen av norske tomater positivt, sier prosjektleder for emballasje-prosjektet, Jan Terje Vignes, fra Lauvsnes Gartneri AS.

Det estimeres med en test- og utviklingsperiode på prosjektet på rundt seks måneder før det er realistisk at den nye emballasjen kan tas ut i markedet. Med seg som ressursperson og rådgiver i prosjektet har Lauvsnes også fått markedssjef Christian Mjaaseth i Gartnerhallen.

Prosjektleder: Jan Terje Vigsnes, Lauvsnes Gartneri AS
Prosjektets varighet: 2018
Foto:BAMA