Våre oppgaver

Gartnerhallen jobber for å fremme medlemmenes økonomiske interesser. Dette gjøres gjennom å planlegge produksjonen, sikre produsentene markedstilgang, og jobbe for å sikre en riktig pris på produktene.

Produksjonsplanlegging

Plukke gulrot

En av Gartnerhallens viktigste oppgaver er å drive produksjonsplanlegging. Administrasjonen i Gartnerhallen er ansvarlig for produksjonsplanleggingen, men planleggingen foregår i samarbeid med både kunder, regionale og sentrale kulturansvarlige, regionstyrene og hver enkelt produsent.

Formålet med produksjonsplanleggingen er å sørge for et balansert marked, og dermed bærekraftig produsentøkonomi, leveringssikkerhet overfor våre kunder og forutsigbarhet for produsenter.

Stabiliseringsfaktor i markedet

Gjennom å være et samvirke for mange frukt- og grøntprodusenter, fungerer Gartnerhallen som en stabiliseringsfaktor i et marked preget av stadig sterkere konkurranse. Grøntprodusenter møter et økende press om å levere flere og bedre produkter til lavere priser, og konkurrerer både med import og med andre norske produsenter. Medlemmene i Gartnerhallen står sammen som et stort og viktig samvirke, og Gartnerhallen kan derfor sikre langsiktig markedstilgang og gode og jevne priser for medlemmene over lang tid.

Innovasjon og utvikling

Som medlem i Gartnerhallen skal man få tilgang til ny kunnskap gjennom et omfattende fokus på innovasjon, utvikling og forskningsarbeid. Innovasjon og utvikling kan for eksempel handle om produktutvikling, lagringsteknologi, emballasje, matsikkerhet og smak – alt for å tilpasse seg trender i markedet og forbrukernes etterspørsel.

Gartnerhallen har blant annet et tett samarbeid med BAMA, der det kontinuerlig jobbes med å få fram nye og spennende produkter. Gartnerhallen jobber også sammen med relevante aktører for å få fram effektive og gode forbedringer i produksjonsprosesser. ​