Velkommen til Gartnerhallen-kongressen 2018

Velkommen til Gartnerhallen-kongressen 2018

Gartnerhallen arrangerer hvert annet år en kongress som samler store deler av frukt- og grøntnæringa i Norge. Kongressen er en møteplass for faglig påfyll, inspirasjon og sosialt samvær. Her møtes Gartnerhallens medlemmer, våre kunder og samarbeidsparter, samt leverandører, rådgivere og representanter fra offentlig forvaltning. Gartnerhallen-kongressen finner sted på Scandic Hotel Hell i Stjørdal, 16. –  18. november 2018.

Flere ting tilsier at grøntsektoren har betydelige vekstmuligheter framover, og at det ligger store muligheter ved å ta i bruk ny teknologi, nye dyrkingsmetoder, nye sorter osv. Norsk frukt- og grøntproduksjon er klimavennlig, forbrukerne etterspør mer norsk lokalprodusert frukt og grønt, og ikke minst er økt forbruk av frukt og grønt tett knyttet til helse og sunnhet. Den siste tiden med både flom og tørke, har vi blitt minnet om at det er grunn til å ta klimaendringen på alvor. Gartnerhallen mener det må legges betydelig trykk, både på å ta i bruk ny teknologi, og rammevilkår som er tilpasset dagens situasjon.

Temaene på kongressen følger opp dette, og både klima og beredskap, teknologi og innovasjon, samt markedstrender og markedsutsiktene for frukt og grønt, er på programmet. Det endelige kongress-programmet er fortsatt under bearbeidelse, men vi kan love gode og interessante foredrag som det vil være verdt å få med seg. Av foredragsholdere som allerede er booket kan nevnes, Åslaug Haga (adm.dir i Global Crop Diversity Trust), Kristin Halvorsen (adm.dir i CICERO), Marit Aursand (Sintef) og Ole Petter Nyhaug, samt interne ressurser i Gartnerhallen og fra våre samarbeidsparter.

20 års-jubileum
Det er nå 20 år siden dagens organisering av Gartnerhallen ble etablert, noe vi ønsker å markere på årets kongress. Vi kan se tilbake på 20 vellykkede år med betydelig vekst. I denne forbindelse er det også skrevet en bok om Gartnerhallens historie fra 1980 til 2018. Utdrag fra denne historien, og med spesiell vekt på hendelsene på slutten av 1990-tallet blir også tema ved innledning av kongressen.

Erfaringene fra de siste 20 årene er også nyttige å ha med seg når en skal utvikle seg videre. På kongressen vil det også presenteres smakebiter fra det pågående strategiarbeidet og målsettingene som organisasjonen har framover. Kongressen avsluttes med festmiddag lørdag kveld, med underholdning, utdeling av priser og god mat og drikke.

Meld deg på Gartnerhallen-kongressen
Meld deg på som deltager på Gartnerhallen-kongressen allerede nå. Kongresspakken inneholder er rikholdig program, underholdning, overnatting og festmiddag.

Klikk her for å gå til påmelding.

 

Takk til våre sponsorer: