Vet du hva rampemøte er?

Vet du hva rampemøte er?

Årets første rampemøte er gjennomført. Møteplassen er en unik mulighet for produsentene å komme tett på markedet og føle etterspørselen på kroppen.

Gartnerhallen samler hver uke produsentene i region Viken, BAMA og GPS for et felles statusmøte i Lier. Lokalet og stemningen er uformell, men innholdet er ren business. Her kjøres det status på volum og kvalitet og diskusjoner rundt pris og marked.

– Det er dette vi lever av, så det skal mye til for at vi skal nedprioritere en av de viktigste møteplassene vi har for deling av informasjon. Det er en unik mulighet til å diskutere muligheter og utfordringer oss produsenter imellom og for å kjenne på pulsen på salg og etterspørsel, sier John Gunnar Swang som er regionleder for GH Vikens 157 medlemmer.

Bjørn Oppberget forteller at navnets opphav kommer av noe så enkelt som stedet der det først ble avholdt og at selv om det har utviklet seg i form, er innholdet og agendaen den samme. – I Gartnerhallen setter vi store mål for kvalitet i arbeidet vi gjør. På rampemøte jobber vi med å finjustere produksjonen og for å sikre en riktig pris på produktene. Alt henger sammen et overordnet mål – å skape best mulig langsiktig lønnsomhet for medlemmene våre og å sikre at vi leverer det beste for kunder og kunders kunder, sier Bjørn Oppberget.

produsenter står på rampen og diskuterer