– Vi gjør alt vi kan for å hjelpe arbeiderne våre

– Vi gjør alt vi kan for å hjelpe arbeiderne våre

- Gjennom hele sesongen har vi jobbet for å finne løsninger og fatte beslutninger under tidspress og stor usikkerhet. Dette er selvsagt vårt ansvar som arbeidsgivere, sier Simen Myhrene i Ekeberg Myhrene AS. Foto: Norsk Landbrukssamvirke / Aleksander Andersen

Strenge innreiserestriksjoner gjør at flere sesongarbeidere og grøntprodusenter går både høsten og neste års sesong i møte med stor uvisshet.

På grunn av strenge innreise- og karanteneregler i Vietnam er flere vietnamesiske sesongarbeidere «koronafaste» i Norge.

26 av disse er ansatte hos jordbærprodusent Ekeberg Myhrene AS i Lier.

– Arbeiderne vil selvfølgelig hjem til familiene sine så raskt som mulig. Flere av våre ansatte livnærer seg som fiskere resten av året. Når de ikke får reise hjem betyr det at familiene må klare seg uten hovedforsørgeren sin gjennom deler av vinteren, sier Simen Myhrene i Ekeberg Myhrene AS.

Er i dialog med den vietnamesiske ambassaden

Reiserestriksjoner, smittevern og skiftende omstendigheter har ført til en krevende sesong og store ekstrakostnader.

Selv er Myhrene i løpende dialog med både den vietnamesiske ambassaden og andre parter for å finne løsninger på den krevende situasjonen.

– Gjennom hele sesongen har vi jobbet for å finne løsninger og fatte beslutninger under tidspress og stor usikkerhet. Dette er selvsagt vårt ansvar som arbeidsgivere, og vi dekker kost og losji for arbeiderne så lenge de er her. Det skulle bare mangle. De er våre venner, og jeg har kjent dem i over ti år, forteller jordbærbonden.

Kan bli stor mangel på arbeidskraft neste sesong

På grunn av Vietnams stengte grenser er flere av de vietnamesiske arbeiderne i Norge på «overtid», og den opprinnelige arbeids- og oppholdstillatelsen har gått ut. Dette betyr at de heller ikke kan bruke ventetiden til å jobbe, selv om flere har ytret ønske om dette.

– UDI nekter å forlenge arbeidstillatelsene uten å motta nye søknader for hver enkelt medarbeider. Dette er en tidkrevende og dyr prosess, sier Myhrene.

I tillegg risikerer arbeiderne å stå uten mulighet til å komme tilbake til jobben sin neste sesong.

– Dagens regelverk innebærer at de må tilbringe seks måneder i hjemlandet før de kan søke om oppholds- og arbeidstillatelse for en ny sesong. Resultatet kan bety stor mangel på arbeidskraft i 2021-sesongen, forklarer Simen.

På grunn av koronapandemien har Ekeberg Myhrene AS, i likhet med flere andre grøntprodusenter, sysselsatt flere norske ungdommer i sommer.

– Dette kommer vi til å fortsette med. Men jordbærsesongen hos oss starter lenge før skolen slutter og varer til midten av oktober, og da har skolen begynt for lengst, sier Simen.

Gartnerhallen har bedt regjeringen om avklaring

Gartnerhallen har bedt politisk ledelse i Arbeids- og sosialdepartementet om et møte for å avklare muligheten for unntak fra «seksmånedersregelen», samt øvrige bestemmelser med betydning for sesongarbeidere i årets og neste års sesong.

– Det er en uavklart og uoversiktlig situasjon, som endrer seg fra dag til dag. For å avhjelpe den krevende situasjonen sesongarbeidere og grøntprodusenter nå står i, og for å få større forutsigbarhet inn i neste års sesong, har vi har bedt statsråden om å vurdere unntak eller endringer i regelverket, sier Arve Gladheim, organisasjonssjef i Gartnerhallen.

Forespørselen til departementet står foreløpig ubesvart, til tross for flere henvendelser.

– Arbeiderne ønsker å komme tilbake neste år og trenger inntektene fra sesongarbeid i Norge. Våre grøntprodusenter trenger arbeidskraften og denne sesongbaserte ressursen, for å kunne gå inn i planleggingen av en ny sesong, sier Gladheim.

Gartnerhallen jobber også tett sammen med Norges Bondelag, Norsk Gartnerforbund og andre aktører i grøntnæringen i denne saken.

Les også: Gartnerhallen med 5-punktsplan for gode arbeidsvilkår

Håper på mer forutsigbarhet i neste års sesong

For Lier-bonden og hans vietnamesiske arbeidere ser det nå ut til at løsningen og hjemreisen er nær. Nye billetter til et fly med avgang til Vietnam 16. oktober er kjøpt inn.

– Mye tyder på at det nå ordner seg i vårt tilfelle, men vi tør ikke slappe helt av før alle har kommet seg trygt hjem, sier Simen.

Moderne grøntproduksjon stiller store krav til effektivitet og kompetanse, noe som innebærer at rekruttering og opplæring av dyktige arbeidere er en stor investering for den enkelte produsent.

– At arbeidere som jobber her i tre til fem måneder hvert år kommer igjen år etter år har en stor verdi. Våre arbeidere ønsker å komme tilbake neste år, og vi ønsker å tilby de arbeid, slik at vi sammen kan levere smakfulle norske jordbær til forbrukerne. Nå setter vi vår lit til at myndighetene gjør sitt for å sikre bedre forutsigbarhet i den kommende sesongen, avslutter Simen.