Vi må planlegge godt og ta utfordringene sammen

Vi må planlegge godt og ta utfordringene sammen

Mandag 16. mars gikk BAMA og Gartnerhallen ut med et felles budskap for å gjøre samfunnet oppmerksom på utfordringene grøntbransjen nå står overfor, og for å varsle om behovet for å ta grep i å sikre matproduksjonen.

Korona-pandemien skaper en global usikkerhet som vi ikke aner rekkevidden av. Norsk produksjon har sjelden vært viktigere enn nå. Gartnerhallen og BAMA vil derfor understreke hvor viktig det er at alle produsenter planter og sår i tråd med sine produksjonsplaner.

Våre organisasjoner jobber sammen hver eneste dag for å sikre at frukt og grønt kommer fram til butikkene, i tråd med markedets behov. Og vi følger salgsutviklingen løpende.

Det som bekymrer aller mest nå er tilgangen på arbeidskraft. Mange produsenter har i en årrekke dratt nytte av svært kompetent, utenlandsk arbeidskraft. Nå har vi en situasjon hvor flere av disse ikke får reise til Norge, og der noen som er her reiser hjem eller ikke har lang tid igjen av sin arbeidstillatelse.

Denne bekymringen for arbeidskraft diskuterer vi med relevante myndigheter og organisasjoner. Ett av tiltakene som er foreslått er å benytte studenter som har behov for jobb eller permitterte fra andre jobber, der de kan – ut fra praksis og erfaring. For at et slikt grep skal fungere i praksis, må gjennomføringen støttes og styres av myndighetene, i tett samarbeid med oss.

Gartnerhallen deltar i en felles beredskapsgruppe i Bondelaget om tilgang på arbeidskraft. Gruppa skal blant annet skaffe seg kunnskap og foreslå tiltak, som samordnes med myndighetene.

Vi er helt avhengig av at de riktige ressursene og behovene møtes.

Norsk frukt og grønt vil være helt avgjørende når Norge skal normaliseres etter Korona-krisen, men også mens vi er i en unntakstilstand. BAMA har dette helt øverst på dagsorden.

Gartnerhallen og BAMA gjør det vi kan, i samarbeid med relevante myndigheter og øvrige aktører i landbruket.

Elisabeth Morthen
Gartnerhallen

Rune Flaen
BAMA Gruppen