Vi vil høre dine meninger om gartnerhallen.no

Vi vil høre dine meninger om gartnerhallen.no

Bidra til å gjøre gartnerhallen.no bedre ved å svare på vår brukerundersøkelse.

Gartnerhallens administrasjon er i disse dager i full sving med å implementere nye IT-systemer.

I tillegg til å legge til rette for effektiv drift og bedre kontrollmuligheter, er et av formålene med overgangen å styrke Gartnerhallens kommunikasjon med medlemmer, kunder og andre interessenter. Utvikling av nye nettsider er én del av dette arbeidet.

Dine svar gjør gartnerhallen.no bedre

Ærlige tilbakemeldinger fra deg som besøker gartnerhallen.no er helt essensielt i arbeidet med å utvikle nye nettsider.

Ved å gi dine innspill i vår korte brukerundersøkelse, bidrar du til at vi kan målrette framtidas gartnerhallen.no bedre mot dine ønsker og behov, og sikre brukervennlige løsninger og relevant innhold.

Ny ‘Min side’ for Gartnerhallen-medlemmer

Alle som besøker gartnerhallen.no – medlemmer, så vel som andre brukere – oppfordres til å gi sine innspill til arbeidet med gartnerhallen.no, ved å svare på brukerundersøkelsen over.

For medlemmer er det imidlertid viktig å være oppmerksom på at denne undersøkelsen kun omfatter de åpne nettsidene på gartnerhallen.no – ikke medlemssidene/intranett.

Nye medlemssider vil utvikles parallelt med gartnerhallen.no, og alle medlemmer vil få anledning til å bidra med innspill til dette arbeidet i en senere undersøkelse som omhandler ‘Min side’ spesifikt.