Vil det bli mulig å forebygge kjølmark i poteter?

Vil det bli mulig å forebygge kjølmark i poteter?

Det har vært en økning av kjølmarkskader på poteter i Norge de siste årene. En av utfordringene for produsentene er at det mangler effektive bekjempelsesvirkemidler. Målet til et nystartet forskningsprosjekt er å lage et integrert system for kartlegging og kontroll av kjølmark i Norge.

Inntil 1990-tallet ble kjølmark hovedsakelig holdt under kontroll ved bruk av syntetiske insektsmidler. Etter den tid er disse preparatene faset ut.
− I dag skjer potetproduksjonen i tråd med prinsipper for integrerte plantevern, såkalt IPV, sier Ivar Skamstad, Gartnerhallens SKP Potet.

Tor J. Johansen og Annette Folkedal Schjøll jobber ved NIBIO Bioteknologi og plantehelse. Tor er prosjektleder for hele prosjektet og Annette leder kartleggingen av kjølmarkarter og skadeomfang på poteter.

Siden de gamle preparatene var svært effektive ble det brukt lite forskningsressurser på alternative strategier. Dette medfører at dagens verktøykasse inneholder langt færre hjelpemidler ved angrep av kjølmark. Kjølmark er larvene til smellerbiller. For den nordlige delen av jordkloden er kjølmark blant de mest skadelige skadegjørerne i potetproduksjonen.
− I Canada har kjølmark blitt et stort problem, sier Tor J. Johansen i NIBIO, som er prosjektleder for Kjølmark i potet-prosjektet. Han illustrerer det ved å fortelle at det ble fanget 7000 biller i enkelt smellerbillefelle i løpet av en uke.

Kjølmark har de senere årene blitt et økende problem i de viktigste potetproduserende regionene i Sør-Norge, ved at de lager hull og tunneler eller overflatesår og arr i potetknoller og rotgrønnsaker.

Potetprodusenter som sliter med kjølmark forteller at kjølmarkens oppførsel har endret seg de senere årene og rådene som pleide å hjelpe ikke fungerer lenger. Skramstad påpeker at dette er et viktig forskningsprosjekt for potetprodusentene og understreker at for å lykkes stilles det store krav til et godt samarbeid mellom produsenter, pakkerier, forskningsmiljøene, rådgivingstjenesten og utstyrsleverandører.
− Vi planlegger å være i gang med kartlegging av ulike kjølmarkarter allerede denne sesongen, lover Annette Folkedal Schjøll fra NIBIO, som leder arbeidspakken som skal kartlegge kjølmarkarter og hvilke skadeomfang de medfører.

Deretter skal det blant annet testes ut et nytt, biologisk preparat for å forebygge kjølmarkangrep.

Les mer om prosjektet på Fagforum Potet

Prosjektgruppen består av NIBIO, NMBU, NLR, BAMA, samt Gartnerhallens produsenter og FoU-sjef. Foto: Erling Fløistad