Visjoner og verdier

“Gartnerhallen – Dyrker godt liv” er slagordet og visjonen for Gartnerhallen. Dyrker godt liv viser til at produktene vi leverer er gode, sunne, trygge og holder høy kvalitet. I tillegg viser det hva våre produkter bidrar til: Et sunnere liv for forbrukerne.

Ordet “dyrker” har en dobbeltbunn: Det beskriver det vi gjør rent konkret i veksthus og på jorder, samtidig som det understreker at vi liker det vi gjør – at vi legger sjelen i produkter og produksjon.

Dette bidrar vi med:

Vi skaper verdier

 • Vi gir våre medlemmer god og økende markedsadgang, informasjon og rådgivning om marked og produksjon, gode fellesløsninger for kostnadseffektiv produksjon og FoU/PU som bidrar til økt verdiskapning. I tillegg legger vi verdien som ligger i et sterkt sosialt og faglig fellesskap
 • Vi gir våre kunder kvalitetsprodukter som bidrar til økt salg og verdiskapning
 • Vi gir forbruker matopplevelser og bidrar til sunt kosthold/god helse
 • Vi bidrar til levende kulturlandskap, matsikkerhet, arbeidsplasser, kompetanse og bedre ressursutnyttelse

Vi leverer riktig produkt i rett mengde til rett tid

 • Vår produksjonsplanlegging sikrer
  • våre kunder de produkter de trenger, når de trenger dem, i henhold til kvalitetsspesifikasjon
  • en markedstilpasset produksjon der utgangspunktet er forbrukers behov og ønsker
  • at produktene produseres der de har de best naturgitte forutsetninger både mht smak, kvalitet, kostnadseffektivitet og markedsnærhet
 • Vi har produsenter over hele landet og sikrer kortreist mat gjennom effektiv og fleksibel leveranse, friske produkter og reduserte frakt-kostnader og forurensning

Vi har fagkunnskap som utvikler vår bransje

 • Vår organisasjon er et senter for kompetanseheving innenfor vårt fagfelt
 • Vi er en pådriver for et stort forskningsmiljø som bidrar i utvikling av produksjonsmetoder og produktutvikling
 • Vi har et høyt kompetansenivå og stor integritet

Vi er en garantist for trygge frukt- og grøntprodukter

 • Som Norges største produsentorganisasjon tar vi et særlig ansvar for oppfølging av forskrifter og prosedyrer for trygg matvareproduksjon, både som organisasjon og enkeltmedlemmer
 • Våre pakke- og logistikksystemer sikrer god kontroll og sporbarhet i alle ledd
 • Vi driver en ansvarlig ressursforvaltning og står for etisk produksjon