Produksjons-planlegging

Et bilde fra Gartnerhallen

Produksjonsplanlegging er en av de viktigste oppgavene Gartnerhallen gjør for eierne, kundene, markedet og for fremtidige generasjoner.

Gartnerhallen skal skape merverdi for norske produsenter av frukt, bær, grønnsaker og poteter, gjennom tett og godt samarbeid i hele verdikjeden, hvor det er en felles målsetting om å fortsatt skape vekst.

Som markedsleder innen grøntproduksjon og en sentral og viktig aktør i verdikjeden for frukt og grønt i Norge ligger det et særskilt ansvar på Gartnerhallen som gjør dette arbeidet enda viktigere. Produksjonsplanlegging er avgjørende for å oppnå størst mulig balanse mellom produksjon og etterspørselen i markedet.

Målsettingen med planleggingen er å gjøre Gartnerhallen leveringsdyktig ovenfor våre kunder, oppnå et balansert marked, en bærekraftig produsentøkonomi og forutsigbarhet ovenfor produsent.

Planlegging for en sesong frem i tid – prognoser for forutsigbarhet

Det er Gartnerhallen som eier markedsadgangen og planene, og produksjonsplanene er et resultat av en samhandlingsprosess.

Gartnerhallens produksjonsplanleggere og markedsapparat henter inn produksjonsønsker fra produsentene, behov fra kunder og gjennom en dialogbasert prosess sammen med regionstyrene og sentrale kulturansvarlige produsent (SKP) legges produksjonsplanene til Gartnerhallens eiere og leverandører. Årlig legges det rundt 50 000 ukesplaner.

Produksjonsplanlegging for vekst

Gartnerhallen har satt et ambisiøst mål for vekst i omsetning på 150 prosent fra 2016 til 2030. Det er avgjørende at veksten er tilpasset markedets behov.

Selv med store vekstmuligheter i grøntsektoren, er det fortsatt svært viktig at Gartnerhallen bidrar til markedsbalanse og forutsigbarhet for våre eiere. Dette krever høyt fokus på produksjonsplanlegging. Gartnerhallen fulgte i 2020 opp strategiplanen og målsettingen om å styrke arbeidet inn mot aktiviteter som gir økt verdi for eierne.

Kontaktpersoner i Gartnerhallen

Stian Vik Bjørntvedt Produksjonssjef Mobiltelefon: 948 62 853 E-post: stian.thomassen@gartnerhallen.no

Trine Thanh Ha Produksjonsplanlegger Mobiltelefon: 980 03 374 E-post: Trine.ha@gartnerhallen.no

Bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet lagrer data som informasjonskapsler for å muliggjøre essensiell funksjonalitet på nettstedet, analyse samt personlig tilpasning og markedsføring.

Du kan når som helst endre innstillingene dine eller godta standardinnstillingene.

Les mer i Gartnerhallens personvernserklæring

Nødvendig
Analyse
Personlig tilpasning
Markedsføring
eller