Gartnerhallen har fått tildelt 8,8 millioner til satsingen «SmartFrukt»

Epler på tre med vanndråper

Av: Mari Engh  Foto: Norsk Landbrukssamvirke / Jon Terje Hellgren Hansen
Sist oppdatert: 16. desember 2022

– Dette blir et viktig og innovativt løft som skal gi nye og smarte løsninger for å optimalisere driften av eplefelt, forteller prosjektleder og kvalitetssjef i Gartnerhallen, Elisabeth Fjærvoll Olsen.

SmartFrukt er et etterspurt kunnskaps- og motivasjonsløft for fruktnæringen, hvor hele fruktnæringen er involvert.

– Gartnerhallen SA, som representerer 2/3 av fruktdyrkerne i Norge, har gått sammen med NIBIO, NordGrønt SA, alle norske fruktpakkerier og rådgivingstjenesten NLR, om å søke midler til SmartFrukt-prosjektet. Vi er utrolig glade for at forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) har valgt å støtte oss, sier Olsen.

Det er Gartnerhallen som er initiativtaker, og som vil lede prosjektet. Elisabeth Fjærvoll Olsen som jobber som kvalitetssjef i Garterhallen vil lede prosjektet, og forteller at pengene skal brukes til å bygge og dele kunnskap om «beste praksis» på eplefeltet.

Bilde Elisabeth Fjærvoll Olsen gleder seg stort til å starte opp med det fireårige prosjektet, med oppstart 1.april 2023.

– Prosjektet skal munne ut i anbefalinger og konkrete tiltak for optimal drift ute blant epleprodusentene. Formålet er å styrke den norske epleproduksjonen gjennom utvidet sesong, høyere norskandel og økt forbruk av norske epler, forteller Olsen.

Skal utnytte potensialet for økt norskandel på epler

I Norge spiser vi rundt 50 000 tonn epler i året. Av dette er ca. 15 prosent norskprodusert. Olsen forteller at selv i perioden som tradisjonelt er definert som norsk sesong (frem til 1. desember), er så mye som 50 prosent av eplene importerte.

– Det er derfor et stort potensial, og svært realistisk, med en betydelig økning av produksjonen og omsetningen av norske epler, forteller Olsen.

Hun legger til at dersom produsentene skal lykkes med økt norskandel er det en forutsetning å levere på forbrukernes krav og forventninger til kvalitet og smak. SmartFrukt-satsningen har derfor spesielt fokus på kunnskapsbygging for å oppnå optimal drift for bedre kvalitet og avlinger.

SmartFrukt skal sikre kvalitet og redusere svinn

SmartFrukt-prosjektet skal undersøke hva som er optimalt avlingsnivå for å sikre best mulig kvalitet under kort og lang lagring, og redusere svinn videre i verdikjeden.

– Avlingen må også være så jevn som mulig fra år til år for å sikre økonomien til produsentene. Undersøkelsene skal gjøres i ulike frukthager og på ulike sorter, forteller Olsen.

Frukt som er for moden kan falle av før høsting og føre til redusert avling for produsentene. Om eplene er for modne når de høstes, kan de avgi mye etylen under lagring, samtidig som de også kan være en potensiell smittekilde for råte under lagring og før sortering.

– SmartFrukt skal se derfor på hvilke tiltak som kan gjøres i frukthagen for å sikre jevnere modningsgrad og bedre lagringsevne, forklarer Olsen.

Nye strategier for optimal høsting

I prosjektperioden skal også ulike strategier for høsting vurderes, der målet er å finne en optimal metode som både sikrer lagringsevne og god økonomi for produsenten.

– I denne delen av prosjektet skal vi se på flere forskjellige faktorer som f.eks. fruktkvalitet, avlingsnivå og lagringsevne, sier Olsen.

Den siste delen av prosjektet er å formidle hvordan hele verdikjeden henger sammen.

Bilde Konseptet i SmartFrukt er forbedret kompetanse blant norske fruktdyrkere som følge av ny dyrkningskunnskap, nye systemer og løsninger for formidling av beste praksis. Kommunikasjonsaktiviteten vil gi fruktnæringen lett tilgjengelig digital kunnskap og tilbakemeldingssystemet mellom fruktpakkeri og fruktdyrker er et nytt forbedringsverktøy for informasjonsflyt.

Ny fruktdyrkerskole

– Det er viktig at produsentene får tilbakemeldinger på hvordan det de gjør i frukthagen påvirker kvaliteten videre i verdikjeden. Det legges opp til tett dialog mellom fruktdyrkere, fruktpakkerier, rådginingsappartet og forskerne med en løpende formidling av beste praksis gjennom digitale og fysiske samlinger, forteller Olsen.

Olsen forteller at en del av prosjektet er å arrangere en fruktdyrkerskole hver vinter i prosjektperioden, bestående av 10-20 samlinger. I tillegg skal det arrangeres markvandringer og pakkerisamlinger. Olsen fortelle at SmartFrukt-prosjektet blir en pilot for hvordan man kan jobbe for å optimalisere driften i den norske fruktnæringen.

Faktaopplysninger om prosjektet

  • Oppstart 1. april 2023
  • Fireåring IPN prosjekt med midler fra FFL/JA
  • Samarbeidspartnere: Gartnerhallen, Nordgrønt, Norsk Landbruksrådgivning, alle norske fruktpakkerier og 12 feltverter
  • FoU-leverandør: NIBIO
  • Andre prosjektpartnere: Fruktlagerinspektør og sekretær for Norske fruktpakkerier, Leif Øie (Grøntprodusentenes samarbeidsråd)

Relaterte artikler

Ledig stilling
30. oktober 2023     #Kvalitet
Gartnerhallens Logo
3. juli 2023     #Kvalitet
Nils Olve Gillund på åker holder løkplante
2. mai 2023     #Kvalitet

Bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet lagrer data som informasjonskapsler for å muliggjøre essensiell funksjonalitet på nettstedet, analyse samt personlig tilpasning og markedsføring.

Du kan når som helst endre innstillingene dine eller godta standardinnstillingene.

Les mer i Gartnerhallens personvernserklæring

Nødvendig
Analyse
Personlig tilpasning
Markedsføring
eller