Møte med Borch og Landbruks- og matdepartementet

Et bilde fra Gartnerhallen

Av: Marte E. L. Johansen  Foto: Differ / Julie Lunde Lillesæter
Sist oppdatert: 14. januar 2022

Gartnerhallen var sammen med faglagene og andre grøntorganisasjoner invitert til møte med LMD for å oppdatere den nye statsråden på erfaringer etter to år med korona, og til å gi innspill for hva dette innebærer for 2022-sesongen.

− Vi tok initiativ til, og fikk muligheten til å belyse og gi innsikt i hvordan Covid-19 har preget grøntnæringen i snart to år, samt presentere hvilke løsningsforslag vi ser for oss for sesongen 2022. En sesong som ser ut til å kjennetegnes av mange av de samme utfordringene som de to foregående, sier Arve Gladheim, organisasjonssjef i Gartnerhallen.

Grøntnæringen spesielt utsatt

Grøntnæringen er den delen av landbruket som har vært mest berørt av restriksjonene under pandemien, og som har hatt størst utfordringer knyttet til å opprettholde produksjonen.

− Vi håper statsråden fikk en god oversikt over utfordringene som grøntsektoren fortsatt står overfor, enten det er behovet for tilgang til arbeidskraft, eller hvordan den enorme kostnadsøkningen på de aller fleste innsatsfaktorer påvirker hverdagen. Tilstrekkelig tilgang på utenlandsk arbeidskraft har vært en stor utfordring under pandemien. Vi forutsetter at dette blir lettere i 2022. Vi forutsetter også at myndighetene kommer med tiltak som gjør at kostnadsøkningene blir dekket inn på en fornuftig måte, slik at norsk frukt- og grøntproduksjon kan opprettholdes og økes framover, forteller Gladheim.

− Det er spesielt uforutsigbarheten som er krevende for produsentene. Uforutsigbar tilgang på arbeidskraft, økte kostnader på viktige innsatsfaktorer som strøm, gjødsel, plantevern, transport og en rekke andre ting, bidrar til et høyt press over for lang tid på produsentleddet. De siste to årene er det lagt ned en enorm innsats fra produsentene, og det er derfor viktig å få på plass kompensasjonsordninger slik at vi kan opprettholde og videreutvikle verdiskapingen, sier han.

Bilde Grøntsektoren står for en betydelig del av verdiskapingen i landbruket, og henter det aller meste av inntektene fra markedet. Sektoren er svært arealintensiv, og mottar en svært liten andel av overføringene via jordbruksavtalen

Les også: Strømkrise = grøntkrise

Relaterte artikler

Sandra Borch, Jonas Gahr Støre og Geir Pollestad på Slottsplassen 4. august
9. august 2023     #Organisasjon
Stortingsbygningen
1. juni 2021     #Organisasjon

Bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet lagrer data som informasjonskapsler for å muliggjøre essensiell funksjonalitet på nettstedet, analyse samt personlig tilpasning og markedsføring.

Du kan når som helst endre innstillingene dine eller godta standardinnstillingene.

Les mer i Gartnerhallens personvernserklæring

Nødvendig
Analyse
Personlig tilpasning
Markedsføring
eller