Nytt styre enstemmig valgt i Gartnerhallen SA

Gartnerhallens Logo

Av: Marte E. L. Johansen  Foto: Gartnerhallen
Sist oppdatert: 10. juni 2022

Nils Olve Gillund og Aud Mari Folden ble gjenvalgt som henholdsvis styreleder og nestleder på årsmøtet i Gartnerhallen SA. Edle Skavland og Leif Johann Rugsland ble valgt som nye medlemmer og erstatter Harald O. Buttedal og Annelin Sveinsvoll.

Alle ble valgt enstemmig i henhold til valgkomiteens innstilling. Kjetil Lerfall og eksternt styremedlem Ingunn Haugen Hegdal var ikke på valg ved årets årsmøte, og fortsetter dermed som styremedlemmer.

– Valgkomiteen ble tidlig orientert om at Harald og Annelin takket nei til gjenvalg etter tre perioder i styret, sier leder av valgkomiteen Kristian Guren. Han ble selv ble gjenvalgt som leder for valgkomiteen for et nytt år.

Han poengterte at valgkomiteens innstilling til nytt styre har en god geografisk og produksjonsmessig fordeling, samt oppfyller samvirkelovens krav om kjønnsfordeling.

– Viktigst var likevel den samlede kompetanse, erfaring, kontaktnett og ikke minst visjonene til det foreslåtte styret. Vi har ønsket å sette sammen et styre som har forståelse for viktigheten av eierstyring i organisasjonen, og at Gartnerhallen SA er avhengig av god økonomi ute hos det enkelte medlem, sier Guren.

Nils Olve Gillund takket for tilliten og ønsket de nyvalgte styremedlemmene velkommen før han rettet blikket fremover.

– Nå ser vi frem til å fortsette det gode arbeidet med å ferdigstille og sette ny strategi ut i live, og til å arbeide videre med de store utfordringene og mulighetene i grøntsektoren og for et sterkere Gartnerhallen.

Bilde

Statsråden pekte på potensialet i den norske grøntnæringa

Landbruks- og matminister Sandra Borch gjestet årsmøtet, og til en fullsatt sal snakket hun blant annet om viktigheten av å øke norskandelen og stimulere til rekrutterin.

– Regjeringen sin ambisjon er helt klart å øke selvforsyningsgraden, og da har vi et særlig potensial innen frukt og grønt, sa hun.

Hun fulgte opp temaene som hadde blitt tatt opp under generaldebatten om at vi må øke lønnsomheten i primærleddet for å sikre fremtidig rekruttering i bransjen.
– Det er viktig at hele verdikjeden har innsikt i, og ikke minst forståelse for, de utfordringene primærprodusentene har med de store kostnadsøkningene som også vil vedgå fremover, sa hun og refererte til inndekning i markedet.

Årsmøtet ble ledet med stødig hånd og lun stemning av møteleder Harald Sve Bjørndal.

Les Gartnerhallens årsrapport 2021 her

Relaterte artikler

Stortingsbygningen
17. oktober 2022     #Organisasjon
Et bilde fra Gartnerhallen
12. oktober 2022     #Organisasjon

Bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet lagrer data som informasjonskapsler for å muliggjøre essensiell funksjonalitet på nettstedet, analyse samt personlig tilpasning og markedsføring.

Du kan når som helst endre innstillingene dine eller godta standardinnstillingene.

Les mer i Gartnerhallens personvernserklæring

Nødvendig
Analyse
Personlig tilpasning
Markedsføring
eller