Ønsker å selge mer norsk løk

Gartnerhallens Logo

Av:   Foto: Gartnerhallen
Sist oppdatert: 8. juli 2021

Nordmenn spiser mindre løk enn befolkningen i land det er naturlig å sammenligne oss med. Dette vil Gartnerhallens løkprodusenter nå gjøre noe med.

For å løfte produksjonen og kvaliteten på norsk løk har Gartnerhallens produsenter gått sammen med resten av resten av verdikjeden om å søke midler til et fireårig forskningsprosjekt for å identifisere og løse flaskehalsene i norsk produksjon og lagring av løk. I tillegg skal prosjektet utvikle nye fremtidsrettede og markedstilpassede løkprodukter til markedet og redusere svinn fra råvarelagerne og pakkeriene.

− Dette er et viktig prosjekt for fremtiden til norsk løkproduksjon, sier Gartnerhallens SKP for løk, Olav Brataas. Brataas forteller at en gjennomsnittsnordmann spiser 5,7 kg løk i året, mens gjennomsnittet i andre land er 11,9 kg. Sytti prosent av løken som spises i Norge er produsert i Norge. Denne andelen har vi mål om å øke, forklarer Brataas.

Bilde

− For å lykkes med å gi nordmenn tilgang til norsk løk en enda større del av året, må vi forbedre kvaliteten på løken som dyrkes, samt forbedre lagringsmetodene. I dette prosjektet vil vi se på begge deler, forklarer han. Klimaendringene gjør at det er behov for å tilpasse den norske produksjonen, slik at vi kan løse dagens produksjonsutfordringer og ruste den norske produksjonen til vær- og klimaforholdene i årene fremover. Derfor er kunnskaps- og kompetansedeling viktig i dette prosjektet og vi håper å involvere alle løkprodusentene i dette fremover, understreker Brataas.

− Vi skal også kartlegge hva som skal til for å få nordmenn til å spise mer løk. Det skal gjennomføres en undersøkelse av driverne og barrierene for økt løkforbruk blant forbrukerne. Innsikten fra dette vil brukes til å utvikle nye løkprodukter. Kanskje det er produkter som gjør det enklere for forbrukerne å spise løk som skal til for å løfte forbruket, som for eksempel ferdig skrelt og kuttet løk?

− Målet med prosjektet er å gi økt verdiskaping hos løkprodusenten gjennom redusert lagersvinn og en større andel salgbar avling og løk med kvalitetstillegg, forklarer Gartnerhallens FoU- og innovasjonssjef Ellen Hovland.

− Videre skal det også gi pakkeriene og BAMA økt verdiskaping som resultat av bedre produktkvalitet og nye produkter. Felles for alle ledd i verdikjeden er økt økonomisk og miljømessig bærekraft gjennom bedre utnyttelse av råvarene. Og sist, men ikke minst, vil alle samarbeidspartnerne i prosjektet og samfunnet for øvrig ha nytte av redusert matsvinn, forbedret løkkvalitet og nye løkprodukter, avslutter Hovland.

Hovedmål Bedre produktkvalitet, nye fremtidsrettede og markedstilpassede løkprodukter på markedet og redusert svinn fra råvarelager og pakkeri gjennom optimalisering av faktorer som påvirker råvarekvaliteten ut fra lager og pakkeri.

Delmål

  • Legge grunnlag for anbefalinger om nye løktyper og og utvikle nye høykvalitets løkprodukter til det norske markedet
  • Optimalisere dyrkings- og lagringsstrategier samt pakking med basis i kartlegging av eksisterende praksis hos norske løkprodusenter og -pakkerier.
  • Utvikle nye vannings- og vekstavslutningsstrategier i løkproduksjonen
  • Etablere beslutningsgrunnlag for styring av tørkefasen i første del av lagringsperioden

Varighet: September 2021 – september 2025 Prosjektleder: Larvik Løk Prosjektleder: Pia Heltoft Andre konsortiedeltagere: Gartnerhallen SA og 13 av våre løkprodusenter, Frostaløk AS, Mjøsgrønt AS, BAMA, Norsk Landbruksrådgiving og NORGRO.

Relaterte artikler

Fra Njøs frukt- og bærsenter
3. mars 2024     #FoU og innovasjon
Et bilde fra Gartnerhallen
22. november 2023     #FoU og innovasjon
Gartnerhallens Logo
17. november 2023     #FoU og innovasjon

Bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet lagrer data som informasjonskapsler for å muliggjøre essensiell funksjonalitet på nettstedet, analyse samt personlig tilpasning og markedsføring.

Du kan når som helst endre innstillingene dine eller godta standardinnstillingene.

Les mer i Gartnerhallens personvernserklæring

Nødvendig
Analyse
Personlig tilpasning
Markedsføring
eller