Veien til klimakutt og mer klimavennlig norsk matproduksjon

Et bilde fra Gartnerhallen

Av: Gunn Jorunn Sørum  Foto: Differ / Aurora Hannisdal
Sist oppdatert: 14. oktober 2020

Landbrukets klimakalkulator er et viktig steg på veien til å kutte utslipp og binde karbon i norsk landbruk. Nå er kalkulatoren for kumelk-, gris- og kornbønder klar. Neste år kommer klimakalkulatoren for grønt.

Landbrukets klimakalkulator ble lansert torsdag 15. oktober.

Se video fra lanseringsfrokosten her

– Dette er en merkedag i klimajobbingen i norsk landbruk. Vi er stolte og spente på hvordan kalkulatoren blir mottatt både hos bønder og andre som er opptatt av klima, sier Bjørn Gimming, styreleder i Landbrukets Klimaselskap SA, som står bak prosjektet ‘Klimasmart landbruk’ og klimakalkulatoren.

– God agronomi og godt husdyrstell bidrar til å kutte utslipp. Derfor må klimajobben i landbruket ta utgangspunkt i hva bonden kan gjøre på egen gård. Her er klimakalkulatoren er viktig verktøy sammen med rådgiving, sier Gimming.

Fordi klimaavtrykket fra norske gårdsbruk varierer ut fra hva som produseres, størrelse på driften og hvor i landet gården ligger, må klimatiltak tilpasses hvert enkelt gårdsbruk.

Landbruket står sammen om klimakalkulatoren

En bredde av landbruksorganisasjoner står bak klimakalkulatoren, og prosjektet har et stort faglig spenn med 17 eiere. Gartnerhallen er en av disse.

Kjente fagmiljøer, som NIBIO og NMBU, har hatt viktige roller i utvikling, som startet opp i 2016.

– Vi måler ofte bondens resultat enten i kroner og øre eller liter og kilo. Nå får bonden et nytt verktøy til å tilrettelegge drifta for en mer klimavennlig matproduksjon, og samtidig synliggjøre jobben næringa gjør med å lagre mer karbon, sier Gimming.

Se svar på ofte stilte spørsmål om klimakalkulatoren på klimasmartlandbruk.no

Finansieringen av utviklingen av kalkulatoren, på om lag 48 millioner kroner, kommer over jordbruksavtalen og statsbudsjettet. Det har også vært en betydelig egeninnsats fra eierne med blant annet tilrettelegging av data, IT-systemer og rådgiving.

Klimakalkulatoren, sammen med rådgiving, er ett av åtte tiltak i ‘Landbrukets klimaplan’, som skal bidra til å kutte 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter og øke opptaket av karbon i perioden 2021 til 2030.

Klimakalkulator for grønt forventes i 2021

Samtidig som kalkulatoren nå er lansert for tre ulike produksjoner, fortsetter utviklingen for å kunne gjøre klimakalkulatoren tilgjengelig også for andre deler av jordbruket – herunder for grøntprodusenter. Forventet lansering er i løpet av 2021.

– Vi har store forventninger til lanseringen av klimakalkulator for grøntnæringen. Norske grøntprodusenter er offensive i møte med gode klimainitiativ, og raske med å ta i bruk ny teknologi, som kan bidra til å redusere egne utslipp. Klimakalkulatoren er derfor et spennende verktøy, som vil gjøre det lettere for den enkelte produsent å avdekke lønnsomme klimagrep på egen gård, sier Elisabeth Morthen, administrerende direktør i Gartnerhallen.

Allerede nå kan grøntprodusenter forberede seg gjennom e-læringskurs. Kursene er beregnet på bønder, og gir en innføring i henholdsvis landbrukets klimagassutslipp og hvordan kalkulatoren fungerer.

Gå til gratis e-læringskurs

– Alle har et ansvar for å gjøre sitt for å bedre klimaet. At maten produseres så klimavennlig som mulig er også noe som i økende grad etterspørres av bl.a. forbrukere, dagligvarehandelen og foredlingsindustrien. Da må vi starte jordnært og på den enkelte gård og finne løsninger for å kutte klimagasser og binde karbon for den enkelte bonde, avslutter Bjørn Gimming.

Fakta: Dette gjør klimakalkulatoren

  • Klimakalkulatoren er et digitalt verktøy. Den kan brukes på PC, smarttelefon og nettbrett.
  • Kalkulatoren beregner klimagassutslippene totalt for den enkelte gård og per produsert enhet i hver produksjon.
  • Klimakalkulatoren gir informasjon om utslippene per produksjon for gården sett opp mot sammenligningsgrupper. Den regner på klimagassene CO2, N2O og CH4, og summerer som CO2-ekvivalenter.
  • Utregningen er basert på data fra gårdsdriften og den enkeltes produksjon. Landbrukets Dataflyt står for innhentingen av data og har hatt ansvar for utviklingen av Klimakalkulatoren.
  • Ved hjelp av kalkulatoren og rådgivning er det mulig å avdekke tiltak som kan redusere gårdens klimagassutslipp og øke opptaket av karbon i jord. Ofte vil tiltakene også være smarte og gode agronomiske tilpasninger som er økonomisk lønnsomme for bonden.

Relaterte artikler

Jordbær
14. september 2021     #Kvalitet
Norske epler i kasse
27. august 2021     #Kvalitet
Arbeidere på jorde
19. juni 2021     #Kvalitet

Bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet lagrer data som informasjonskapsler for å muliggjøre essensiell funksjonalitet på nettstedet, analyse samt personalisering og markedsføring.

Du kan når som helst endre innstillingene dine eller godta standardinnstillingene.

Les mer i Gartnerhallens Personvernserklæring

Nødvendig
Analyse
Personlig tilpasning
Markedsføring
eller