Ber politikerne om et landbruksløft

Bilde av Stortinget med bilde av Nils Olve Gillund i liten ramme

Av: Gunn Jorunn Sørum  Foto: Stortinget / Differ Media
Sist oppdatert: 6. august 2021

35 organisasjoner og bedrifter i landbruket går sammen om et tydelig budskap til politikerne før høstens stortingsvalg: inntektene i jordbruket må opp.

Torsdag møttes flere organisasjoner og bedrifter i landbruket for å gå sammen om et krav til politikerne i årets valgkamp. Gartnerhallen var representert ved styreleder Nils Olve Gillund og administrerende direktør Kai Knutsen.

– Vi er glade for at vi er mange aktører på tvers av produksjoner som står samlet som én landbruksfamilie bak dette kravet, og takker Norges Bondelag for et godt initiativ, sier Nils Olve Gillund, styreleder i Gartnerhallen SA.

Klar forventning til nytt storting

Han peker på at inntektsnivået i landbruket har stor betydning for bondens evne til å investere for framtida, og for rekruttering til næringa.

– Målet med landbruksløftet er å synliggjøre en klar forventning til nytt storting om at inntektsgapet til andre grupper må tettes. Et inntektsløft er nødvendig for at vi skal kunne utvikle norsk matproduksjon, og fortsette å skape verdier gjennom produksjon av trygg norsk mat, sier Gillund.

Her er #landbruksløftet

Inntekt er både det viktigste virkemiddelet for å nå måla i landbrukspolitikken og et mål i seg sjøl. Inntektsnivået i jordbruket er nå langt lavere enn i det øvrige samfunn. Dagens utvikling må snus for å skape ny giv i næringa. Tilgang til et nasjonalt marked for norske jordbruksprodukter er avgjørende for et bærekraftig jordbruk og en konkurransedyktig norsk matvareindustri.

Betydelig høyere inntekter er helt nødvendig

 • for at bonden kan investere
 • for rekruttering
 • for å sikre nok og trygg mat til det norske markedet
 • for matvareberedskapen
 • for å sikre et landbruk i hele landet
 • for å opprettholde verdiskapningen i næringsmiddelindustrien og i landbrukssektoren for øvrig

Dette initiativet omfatter bredden av aktører som produserer og bearbeider norske landbruksprodukter- det er summen av alle disse aktørenes samlede innsats og verdiskaping som vil sikre et lønnsomt og bærekraftig norsk landbruk.

Derfor ber et samlet landbruk politikerne i neste stortingsperiode om å forplikte seg til følgende:

Inntektene i jordbruket skal opp på samme nivå som andre grupper i samfunnet. Gjennom jordbruksoppgjørene må jordbruket sikres en årlig kronemessig utvikling som ligger betydelig høyere enn lønnsutviklingen ellers i samfunnet for å komme opp på samme inntektsnivå.

Hva innebærer et inntektsløft?

 • en forpliktende opptrappingsplan for tetting av inntektsgapet i løpet av stortingsperioden
 • virkemidler som sikrer lønnsom produksjon på små, mellomstore og store bruk over hele landet
 • å videreutvikle verktøykassa for markeds og produksjonsregulering
 • at produktivitetsveksten kommer bonden til gode

Det felles tallgrunnlaget for jordbruksoppgjøret må fange opp de økonomiske forholdene knyttet til den aktive bonde.

Forutsetninger for å komme opp på samme inntektsnivå som andre er:

 1. Styrket importvern og økt konkurransekraft for norske jordbruksvarer
 2. Økte investeringsmidler for å gjøre nødvendige investeringer lønnsomme
 3. At bonden får sin rettmessige andel av verdiskapningen i verdikjeden for mat og drikke
 4. Økt støtte til klimatiltak

Disse støtter #landbruksløftet:

 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Nortura SA
 • Felleskjøpet Agri
 • Gartnerhallen SA
 • Tine
 • Rørosmeieriet
 • Grilstad AS
 • Norsk Kylling
 • Midt-Norge Slakteri AS
 • Strand Unikorn og Norgesfôr
 • HOFF SA
 • Felleskjøpet Rogaland/Agder
 • Furuseth Slakteri AS
 • Fiskå Mølle AS
 • Geno SA
 • Norsk Gartnerforbund
 • Landkreditt
 • Norges Skogeierforbund
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Sau og Geit
 • Norsk Fjørfelag
 • Norsk landbruksrådgivning
 • Bondens Marked
 • Tyr
 • Norske landbrukstenester
 • Norsvin SA
 • Norges Bygdeungdomslag
 • Norges Pelsdyralslag
 • Norges Bygdekvinnelag
 • Norges Birøkterlag
 • Hanen
 • Økologisk Norge
 • Norsk Grønt
 • Slakthuset Eidsmo Dullum

Relaterte artikler

Lauvsnes Gartneri Cherrytomater Juanita
9. juni 2022     #Organisasjon
Nils Olve Gillund på åker
18. mai 2022     #Organisasjon

Bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet lagrer data som informasjonskapsler for å muliggjøre essensiell funksjonalitet på nettstedet, analyse samt personlig tilpasning og markedsføring.

Du kan når som helst endre innstillingene dine eller godta standardinnstillingene.

Les mer i Gartnerhallens personvernserklæring

Nødvendig
Analyse
Personlig tilpasning
Markedsføring
eller