Bøndene vil produsere mer, men det offentlige velger importvarer

Portrettfoto, Elisabeth Morthen

Av: Elisabeth Morthen  Foto: Gartnerhallen
Sist oppdatert: 21. juni 2023

Totalberedskapskommisjonen konkluderer med at den norske matberedskapen er på bærtur. De neste årene blir det viktig å stimulere til mer matproduksjon på norsk jord. Vi bør kunne forvente at det offentlige går i front for å etterspørre mer norsk frukt og grønt. I dag går de helt bakerst.

Dette er en kronikk, signert Elisabeth Morthen, adm.dir. i Gartnerhallen SA. Kronikken er publisert i Nationen.

Mandag 5.juni la leder for totalberedskapskommisjonen, Harald Sunde, frem kommisjonens rapport. Den gir norsk matberedskap stryk. Samtidig understrekes det at det et stort uutnyttet potensial for styrket matberedskap. Kommisjonen konkluderer også med at det haster.

Sykehus, skoler, og andre offentlige kantiner og institusjoner kjøper hele 80 prosent av sitt frukt- og grønnsaks-behov fra utlandet. Tall fra NIBIO viser at norskandelen i offentlig matinnkjøp faktisk er halvparten av det privat næringsliv og dagligvarehandelen normalt opererer med. De mye omtalte franske potetene på Rena leir er heller standarden enn unntaket. Det er en uholdbar situasjon. Økt etterspørsel av norsk frukt og grønt fra det offentlige er derfor en lavthengende frukt for å styrke matberedskapen i Norge.

I dag er kun hver 5. innkjøpte grønnsak norske i offentlige innkjøp

Økt satsning på nasjonal beredskap handler ikke bare om investeringer i stridsvogner og jagerfly, cybersikkerhet eller et fungerende helsevesen. Selvforsyning av mat er en kritisk del av totalforsvaret, og offentlig sektor må ta ansvar. Norge er et av de minst selvforsynte i-landene i verden, med en selvforsyningsgrad på mat på under 50 prosent ifølge NIBIO. Finland er til sammenlikning 70 prosent selvforsynt.

Har ikke prioritert mat som en del av beredskapen

Forsvarsdepartementet, helsedepartementet og kommunaldepartementet har ansvar for brorparten av matinnkjøpene i det offentlige. Det er ikke manglende handlingsrom, men manglende bruk av handlingsrommet som er problemet.

Produksjon av matvarer på norsk jord har ikke vært prioritert hverken politisk eller som del av vår nasjonale beredskap. Krigen i Ukraina og sviktende avlinger i Sør-Europa, som følge av klimaendringer med mer ekstremt vær, har endret dette og skapt økt oppmerksomhet. Totalberedskapskommisjonen er tydelig i sin anbefaling, og hovedkonklusjonen er at vi må øke selvforsyningsgraden og snarest starte oppbygging av lagerhold.

Still krav til kvalitet og korte forsyningskjeder

«Føre-var-prinsippet» må ligge til grunn for beredskapsarbeidet, og det må etableres forsyningssikkerhet der det trengs, sa Sunde under fremleggelsen av kommisjonens rapport.

EU-reglene i offentlige anskaffelser tillater ikke innkjøpere å spesifikt kreve norske produkter. Men, det kan stilles krav til kvalitet, til lave verdier av plantevernmidler eller krav til korte forsyningskjeder av beredskapshensyn, som gjør at norske varer i realiteten blir prioritert..

Det finnes ingen gode grunner til at kun hver 5. innkjøpte grønnsak er norske i offentlige innkjøp. Norskandelen må særlig prioriteres av statsrådene for forsvar, helse og kommuner. Det er avgjørende at statsrådene setter helt klare mål for dette i tildelingsbrevene for innkjøp. For å sikre at norskandelen øker som forutsatt må det også etableres gode oppfølgingsmekanismer ved regelmessig rapportering fra etatene.

Bøndene våre står klare

Det offentlige importerer tusenvis av tonn med frukt og grønnsaker som like gjerne kunne vært dyrket i Norge, av bønder som står på venteliste for å kunne produsere mer frukt og grønt.

Hvert år må vi i Gartnerhallen si nei til bønder som ønsker å produsere mer, fordi markedet ikke finnes.

Vi har altså handlingsrommet, vi har åkrene, vi har bøndene. Dette er bokstavelig talt en lavthengende frukt på veien mot styrket matberedskap. Nå trenger vi en tydelig marsjordre i tildelingsbrevet til offentlige virksomheter i januar.

Relaterte artikler

Gartnerhallens Logo
30. juni 2024     #Produksjon og marked
Asparges Hvasser
8. mai 2024     #Produksjon og marked
Gartnerhallens Logo
27. februar 2024     #Produksjon og marked

Bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet lagrer data som informasjonskapsler for å muliggjøre essensiell funksjonalitet på nettstedet, analyse samt personlig tilpasning og markedsføring.

Du kan når som helst endre innstillingene dine eller godta standardinnstillingene.

Les mer i Gartnerhallens personvernserklæring

Nødvendig
Analyse
Personlig tilpasning
Markedsføring
eller