Dette skjedde på Gartnerhallen-kongress 2023

Gartnerhallen-kongress 2023

Av: Gunn Jorunn Sørum  Foto: John Trygve Tollefsen
Sist oppdatert: 1. desember 2023

Se blinkskuddene og les oppsummeringen fra høstens store høydepunkt: Gartnerhallen-kongress 2023.

Alle foto i artikkelen: John Trygve Tollefsen

Nærmere 350 deltakere fra grøntnæringa, verdikjeden, forskning, forvaltning og myndigheter, var samlet på Gardermoen 16.-17.november. Sammen hadde vi to dager med faglig og sosialt påfyll i tråd med konferansens tema; 'Dyrker mulighetene'.

Plenumsprogrammet på første dag var delt inn i fire ulike temabolker; bærekraft, teknologi, rammevilkår og marked. Nils-Ingar Aadne, for mange best kjent som "Nilsi", hadde rollen som konferansier. Med stort engasjement og lun humor ledet han forsamlingen trygt gjennom dagen, og bidro til flere latterfylte øyeblikk underveis.

Bilde Nils-Ingar Aadne, med "den beste goodie bagen jeg har sett"; rotgrønnsaker fra GrøntPakkeri Øst, som ble delt ut til alle i publikum.

Bli bærekraftig, eller forsvinn!

Styreleder i Gartnerhallen åpnet kongressen med å ønske deltakerne velkommen, og introdusere temaet for programmet.

– Som næring står vi overfor utfordringer hver eneste dag, men også store muligheter som kan bidra til vekst og økt verdiskaping i næringa vår. Det er gjennom samarbeid, kunnskapsdeling og åpen dialog at vi sammen kan maksimere potensialet vårt, minnet Gillund om i sitt innlegg.

Bilde Nils Olve Gillund, styreleder i Gartnerhallen SA.

Petter Gulli var første foredragsholder ut på scenen. Med sitt innlegg, titulert 'Bli bærekraftig, eller forsvinn!', delte Gulli tydelige budskap og relevante eksempler fra både innenfor og utenfor grøntnæringa:

– Det handler ikke lenger bare om å skaffe seg konkurransefortrinn i det grønne skiftet, men at krav til bærekraftige løsninger er blitt forretningskritisk.

Bilde Petter Gulli, 12YEARS.

Neste innlegg ut hadde tittelen 'Bærekraftig matsikkerhet på norske ressurser', og ble presentert av en landbrukets mest etterspurte foredragsholdere; Arne Bardalen, spesialrådgiver i NIBIO.

Bardalen knyttet de store linjene godt sammen, ved å minne om at et bærekraftige matsystem, matsikkerhet og folkehelse er tett knyttet sammen. Han viste også til matens rolle i geopolitikken og Totalberedskapskommisjonens rapport fra juni 2023, før han rettet oppmerksomheten mot bærekraftig matproduksjon i Norden og Norge.

– Et bærekraftig norsk landbruk er avgjørende for bærekraftige lokalsamfunn, bidrar til matsikkerhet og sirkulære næringsstoffkretsløp ved å utnytte lokale ressurser og skaper verdier som gir anstendig inntekt til bonden, sa Bardalen.

Bilde Arne Bardalen, spesialrådgiver i NIBIO.

Bjarne Holm, direktør i Norsk Landbruksrådgiving, avsluttet programbolken med sitt innlegg; 'Å lede an i møte med nye muligheter'.

Holm fokuserte på faktorer som er avgjørende for grøntnæringas og landbrukets utvikling framover, og hvilken rolle NLR kan og vil ta i denne utviklingen, med plantevern, klima og teknologi som sentrale stikkord.

Bilde Bjarne Holm, direktør i Norsk Landbruksrådgiving.

Etter halvannen time med mye ny kunnskap og inspirasjon, kunne kongress-deltakerne nyte en velfortjent lunsjpause med trivelig prat og energipåfyll fra norske råvarer.

Bilde Gode samtaler mellom nye og gamle bekjentskaper i pausene på Gartnerhallen-kongress.

Innovasjon og teknologi som kan revolusjonere matproduksjonen

Neste programpost kretset rundt temaene innovasjon og teknologi, med flere konkrete eksempler på prosjekter, innovasjoner og ny teknologi som vil påvirke verdikjeden for norsk frukt og grønt.

Konseptutvikler i NRK, Jørn Knutsen, åpnet bolken med å fortelle deltakerne mer om nytt treukers værvarsel fra Yr.

– Det finnes andre tjenester med langtidsvarsler, men de dekker større områder. Vårt varsel er lokasjonsbasert slik man er vant med på Yr, og blir generert til en million punkter i Norge, sa Knutsen.

Bilde Jørn Knutsen, konseptutvikler i NRK

André Skoog Bondevik, daglig leder og medgründer i Agdir, ga deretter en god introduksjon til kunstig intelligens (KI/AI), og hvordan dette kan hjelpe bonden framover. Med kunstig intelligens kan bonden få beslutningsstøtte og hjelp til blant annet bedre avlingsprognoser, presisjonssprøyting, avlingsovervåking og ikke minst som en kontorassistent i forbindelse med repetetive oppgaver, rapportering og myndighetskrav.

Bilde André Skoog Bondevik, Agdir.

For å bidra til nettopp bærekraftig innovasjon og økt forbruk av norsk frukt og grønt, har Gartnerhallen, sammen med BAMA og NorgesGruppen, etablert Grofondet på 100 millioner kroner. Neste programpost var derfor viet til eksempler på hvordan fondet kan bidra til å realisere gode ideer, og ble introdusert av Mari Engh, rådgiver i Gartnerhallen og ny daglig leder i Grofondet.

Engh oppfordret publikum til å ta kontakt og drøfte mulige prosjekter, før hun presenterte henholdsvis Guro Anker Myhrene i Meny, som fortalte om prosjektet GrøntGastronomen, og Tage Thorstensen i AgriBiotix, som fortalte om vekstfremmende bakterier som biologisk plantevernmiddel.

Bilde Mari Engh, Guro Anker Myhrene og Tage Thorstensen.

Programbolken ble avsluttet av Kristiane Haug Berg, i Klosser Innovasjon, som presenterte 'Landslaget for norsk AgriFoodTech' og hvordan norske AgriFoodTech bedrifter vil skape ny teknologi for å gjøre jordbruket mer bærekraftig.

– Norsk landbruk er langt fremme på å skape og bruke teknologi for å produsere bærekraftig mat, og norske bønder har et høyt kunnskapsnivå som gjør at vi sammen kan være verdens beste testmarked, sa Haug Berg.

Bilde Kristiane Haug Berg, Klosser Innovasjon.

I den påfølgende pausen ble deltakerne oppfordret til å besøke de 13 ulike aktørene i utstillersalen for en prat om alt fra sortsutvikling og vekstmedier til teknologi og fagskoleutdanning.

Bilde Gode samtaler og påfyll i utstillersalen under årets kongress

Rammevilkår for framtidas grøntnæring

Politikk sto på agendaen i neste programbolk, men aller først ga trioen Narum et musikalsk avbrekk, i form av vakker visepop.

Bilde

Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nationen, ledet neste sekvens med stø hånd og skarpe spørsmål. Før politikerne entret scenen, presenterte grøntprodusentene Simen Myhrene, Aud Mari Folden og Thore Sigurd Woll tre høyaktuelle problemstillinger for grøntnæringa; tilgang på ny teknologi, norskandel i offentlige innkjøp og risikoavlastning/produksjonssviktordningen.

Deretter var det duket for "politisk duell" mellom sentrale landbrukspolitikere i Stortingets næringskomité; Per Olav Tyldum (SP) og Lene Westgaard-Halle (H).

Bilde Anne Ekornholmen ledet seansen hvor grøntprodusenter og politikere møttes for å diskutere løsninger på aktuelle politiske problemstillinger for grøntnæringa.

Halvveis til 150 prosent vekst

Norske grøntprodusenter lever tett på markedet, og det var derfor naturlig å vie siste programbolk til aktørene i verdikjeden, for siste nytt om markedsutvikling og trender.

Aller først møttes imidlertid Elisabeth Morthen, administrerende direktør i Gartnerhallen, og Petra Axdorff, daværende konsernsjef i BAMA Gruppen, på scenen for å annonsere at de to selskapene har blitt enige om en ny langsiktig leveranseavtale, med mål om fortsatt vekst, økt volum og norskandel.

Bilde Petra Axdorff i BAMA og Elisabeth Morthen i Gartnerhallen presenterte den nye langsiktige leveranseavtalen.

Ordet ble deretter gitt videre til Kai Knutsen, produksjons- og markedssjef i Gartnerhallen. Han orienterte om status for verdikjedens ambisiøse vekstmål på 150 prosent for perioden 2016-2030.

– Nå er vi halvveis i perioden, og halvveis til målet. Vi er i rute, og med kostholdstrender, klimafokus og sterk norskpreferanse hos forbrukerne, er potensialet nærmest ubegrenset, uttalte Knutsen engasjert.

Bilde Kai Knutsen, produksjons- og markedssjef i Gartnerhallen.

Petra Axdorff i BAMA holdt deretter et innlegg hvor hun takket for god innsats gjennom en krevende vekstsesong, og viste til økende norskandel på flere ulike grøntkulturer. Hun kunne også fortelle om et spennende nytt markedsføringssamarbeid med Erling Braut Haaland, hvor den profilerte fotballspilleren fra Jæren vil få en sentral rolle i framtidige norsk-kampanjer i samarbeid mellom BAMA og Gartnerhallen.

Bilde Petra Axdorff, daværende konsernsjef i BAMA Gruppen.

Fagprogrammet ble avsluttet av Elisabeth Morthen, administrerende direktør i Gartnerhallen. Morthen innledet med temaet risiko, og viste til at norske grøntprodusenter bærer enorm risiko, med tanke på blant annet marked og klima.

Hun understreket videre betydningen av samarbeid og samvirke for å møte og dempe denne risikoen:

– Jo bedre samordnet vi er, jo sterkere står vi. Her kan og vil Gartnerhallen bidra og fortsatt ha en sentral og sterk rolle til det beste for produsentenes interesser, sa Morthen.

Hun viste videre til ulike typer samarbeid som gir resultater på flere fronter, blant annet samarbeid om prisanbefalinger gjennom Grøntprodusentenes Samarbeidsråd, Gartnerhallens samarbeid med Nordgrønt og Produsentforeningen 1909 om myndighetskontakt og samarbeid i verdikjeden om innovasjon gjennom Grofondet.

– Verden i 2023 er vesentlig annerledes enn i 2020, men vi lykkes og oppnår vekst, til tross for stor risiko. Samarbeid og fellesskap gjør oss sterkere og mer robuste. Og vi må huske at det er ingen som noen gang har tatt til orde for en 'grønnsaksfri tirsdag', avsluttet Morthen.

Bilde Elisabeth Morthen, administrerende direktør i Gartnerhallen.

For å runde av dagen og gjøre publikum klare for festmiddag, tok Ken André Ottesen, bedre kjent gjennom Instagram og andre medier som "BAdesKen", deltakerne med på en humoristisk reise gjennom hysteriske funn fra norske lokalaviser. Det var tett mellom latterkulene i salen når journalisten og humoristen delte sine beste råd i kategoriene innovasjon, markedsmuligheter og fest - det hele rikt illustrert med gullkorn fra norske avisredaksjoner.

Bilde BAdesKen underholdt publikum på slutten av konferansedagen.

Norske råvarer og prisutdelinger på menyen under festmiddagen

Etter et sceneskift i salen, og et klesskift for deltakerne, var det duket for festmiddag - et av høydepunktene for mange i publikum.

I samarbeid med BAMA og hotellets kjøkken, var det satt sammen en fantastisk treretters meny hvor råvarer fra dyktige Gartnerhallen-produsenter og -pakkerier virkelig fikk skinne.

Kveldet ble ledet av Edle Skavland og Leif Johann Rugsland, styremedlemmer i Gartnerhallen, i toastmaster-rollen. Tradisjonen tro sto også utdeling av flere gjeve priser på programmet.

BAMAs Leverandørpris ble delt ut av Espen Gultvedt og Petra Axdorff, til Larvik Løk og Vika Grønt.

Gartnerhallens Innovasjonspris, som ble delt ut for tiende gang, gikk til Lauvsnes Gartneri, ved Jan Terje Vignes. Utdeling ble begrunnet med blant annet Vignes' engasjement for og testing av ny kunnskap og teknologi som driver bransjen i riktig retning både kommersielt og innen det grønne skiftet og arbeidet mot en mer bærekraftig produksjon.

Under stående applaus og trampeklapp var det en beæret vinner som mottok prisen av juryleder Aud Mari Folden.

− Jeg er utrolig stolt! Dette var herlig og vanvittig kjekt, sa Jan Terje til salen.

Bilde Dekket for festmiddag under årets kongress, med utdeling av Gartnerhallens Innovasjonspris til Jan Terje og Lisa Vignes. Foto: Gartnerhallen

Relaterte artikler

Et bilde fra Gartnerhallen
29. april 2024     #Organisasjon
Bringebær
19. april 2024     #Organisasjon

Bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet lagrer data som informasjonskapsler for å muliggjøre essensiell funksjonalitet på nettstedet, analyse samt personlig tilpasning og markedsføring.

Du kan når som helst endre innstillingene dine eller godta standardinnstillingene.

Les mer i Gartnerhallens personvernserklæring

Nødvendig
Analyse
Personlig tilpasning
Markedsføring
eller