Dette skjedde på Gartnerhallens årsmøte 2021

Møteklubbe på bord

Av: Gunn Jorunn Sørum  Foto: Pexels
Sist oppdatert: 21. juni 2021

38 delegater fra Gartnerhallens 8 regioner var samlet til digitalt årsmøte tirsdag 15. juni.

Av smittevernhensyn ble Gartnerhallens årsmøte også i år avholdt digitalt.

Under stødig møteledelse ved Torbjørg Austrud, ble det allikevel et godt gjennomført årsmøte med flere viktige saker og valg av nytt styre på agendaen.

Avtroppende styreleder pekte på risikoen grøntprodusenter lever med

Møtet ble innledet med leders tale ved avtroppende styreleder, Per Olav Skutle.

– Hvordan oppsummerer man et år som har vært så innholdsrikt, så kontrastfylt og så krevende? Et år hvor vi både har meislet ut nye og store ambisjoner for en samlet grøntnæring, et år hvor Gartnerhallen som fellesskap opplever rekordstor vekst, men også et år hvor så mange enkeltprodusenter har kjent på uforutsigbarhet og store utfordringer? Kanskje er kontrastene vi ser tilbake på, et bilde på den risikoen vi som grøntprodusenter lever med hver eneste sesong, innledet Skutle.

Norske grøntprodusenter bærer både markedsrisiko, klimarisiko og kapitalrisiko, påpekte Skutle, og viste til at også arbeidskraftsrisiko har stått sentralt det siste året, og vist hvor sårbare næringen er når tilgang på nødvendig kompetanse blir uforutsigbar.

– Selv om utfordringene fortsatt henger over oss inn i årets sesong, må vi også løfte blikket opp og fram. Vi skal snart revidere Gartnerhallens strategiske plan. I tillegg må vi sørge for at Grøntutvalgets rapport holdes varm, slik at vi kan møte vekstpotensialet i grøntsektoren, sa Skutle til årsmøtet.

Rekordomsetning for Gartnerhallen i 2020

Konstituert administrerende direktør, Kai Knutsen, og økonomisjef Ingar Gunstad orienterte om virksomheten og Gartnerhallens årsregnskap for 2020.

Knutsen tok i sin tale opp hvordan Gartnerhallens produsenter har gjennomført en enorm innsats for å levere god, sunn og næringsrik mat til det norske folk i en krevende tid.

– Grøntnæringen er vant med variasjon i klima og vær, og uforutsette hendelser. Derimot har vi fra start av pandemien måtte leve med en uforutsigbarhet uten sidestykke. Gjennom dette har vi levert på vårt samfunnsoppdrag, med stor egeninnsats og ikke minst villighet til å ta risiko i en realitet hvor myndigheter og andre vi har vært avhengige av, ikke har kunnet gi oss svar, sa Knutsen i sin orientering til årsmøtet.

Han viste til hvordan sterk norskpreferanse blant forbrukerne og et vellykket verdikjedesamarbeid har bidratt til de gode resultatene for Gartnerhallen i 2020.

Dette bekreftet økonomisjef Gunstad, som kunne legge frem et årsregnskap som viste en rekordomsetning for Gartnerhallen på 2,9 milliarder kroner, og et resultat på 11,3 millioner kroner.

Se Gartnerhallens årsrapport for 2020 her

Nye vedtekter for Gartnerhallen

Gartnerhallens landsstyre oppnevnte i 2019 et vedtektsutvalg bestående av Simon Helge Dahl, Aud Mari Folden, Torbjørg Austrud, Ingunn Haugen Hegdal og Eugen Tømte.

Utvalget leverte sin rapport i desember 2019, med forslag til flere endringer i Gartnerhallens vedtekter. Endringene skal sikre bedre samsvar med Samvirkeloven, tilpasse vedtektene til nåværende praksis og tydeliggjøre ansvar og roller.

Etter ett års utsettelse, ble vedtektene behandlet i årets årsmøte, og alle forslagene ble vedtatt i tråd med styrets innstilling.

Se Gartnerhallens vedtekter her

Nytt styre i Gartnerhallen SA

Per Olav Skutle meldte tidligere i vår at han ikke ville stille til gjenvalg som styreleder. Årsmøtet valgte, i tråd med valgkomiteens innstilling, Nils Olve Gillund til ny styreleder. 41-åringen er utdannet samfunnsøkonom, og produserer i dag blomkål, samt økologisk og konvensjonell løk, på familiegården på Stange. Han har fram til nå vært leder i GH Mjøsen.

– Jeg går ikke inn i ledervervet med et klart program, men ser fram til å jobbe sammen med resten av styret for å utvikle Gartnerhallen videre. Jeg er spesielt opptatt av å ha en god dialog med resten av organisasjonen og ha tett kontakt med dere i regionene, sa Gillund til årsmøtet under valget.

Med seg i styret får Gillund ny nestleder Aud Mari Folden fra GH Trøndelag og nytt styremedlem Kjetil Lerfall fra GH Vest. Eksternt styremedlem Ingunn Haugen Hegdal ble gjenvalgt for 2 nye år i landsstyret. Styremedlemmene Harald Oskar Buttedahl fra Viken og Annelin Sveinsvoll fra Rogaland var ikke på valg.

Relaterte artikler

Lauvsnes Gartneri Cherrytomater Juanita
9. juni 2022     #Organisasjon
Møteklubbe på bord
18. mai 2022     #Organisasjon
Mari Engh
4. mai 2022     #Organisasjon

Bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet lagrer data som informasjonskapsler for å muliggjøre essensiell funksjonalitet på nettstedet, analyse samt personlig tilpasning og markedsføring.

Du kan når som helst endre innstillingene dine eller godta standardinnstillingene.

Les mer i Gartnerhallens personvernserklæring

Nødvendig
Analyse
Personlig tilpasning
Markedsføring
eller