Gartnerhallens årsrapport for 2022

Gartnerhallens Logo

Av: Redaksjonen  Foto: Gartnerhallen
Sist oppdatert: 31. mars 2023

Les Gartnerhallens årsrapport for 2022.

Sammen er vi Gartnerhallen

For en innsats vi har gjort i året som gikk! Det står stor respekt av en samlet omsetningsvekst på nesten 9 prosent og rekordhøy norskandel på 35,9 prosent. Vi vet alle at dette ikke har kommet av seg selv.

Men vi står overfor store oppgaver. I Gartnerhallen, i Norge og i verdenssamfunnet. 2022 skulle være året for den «nye normalen» etter pandemien. Få av oss kunne ane at den nye normalen også skulle romme en tragisk angrepskrig i Europa, energikrise og økte kostnader.

De vel 1000 norske grøntprodusentene som sammen eier Gartnerhallen deler det operative ansvaret for en vesentlig samfunnsoppgave: å bidra til bærekraftig produksjon av mat som verden trenger mer av. For nesten 100 år siden så framsynte grøntprodusenter de mange fordelene ved å håndtere denne oppgaven i fellesskap. Det er en idé som stadig viser seg å være aktuell.

Tidligere statsminister Jan P. Syse skal ha styrt etter mantraet «Vi må henge sammen, eller bli hengt hver for oss». Dette uttrykket kan også illustrere betydningen av fellesskap på produsentleddet i grøntnæringen. I en markedseksponert næring med sterk importkonkurranse vil den enkelte produsent hver for seg bli en liten brikke, omgitt av mektige spillere i verdikjeden. Når vi står samlet har vi en langt større kraft: både i markedet, på den politiske arenaen og overfor omverden for øvrig.

I 2022 har vår felles styrke spesielt kommet til uttrykk i spørsmål knyttet til økonomi og lønnsomhet på produsentleddet.

Les mer om dette i Gartnerhallens årsrapport for 2022

Styret beretning og årsregnskap

Relaterte artikler

Bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet lagrer data som informasjonskapsler for å muliggjøre essensiell funksjonalitet på nettstedet, analyse samt personlig tilpasning og markedsføring.

Du kan når som helst endre innstillingene dine eller godta standardinnstillingene.

Les mer i Gartnerhallens personvernserklæring

Nødvendig
Analyse
Personlig tilpasning
Markedsføring
eller