Kraftsamling i grøntnæringa skaper resultater

Gartnerhallens Logo

Av: Gunn Jorunn Sørum  Foto: Gartnerhallen
Sist oppdatert: 20. januar 2023

Gjennom Forum for Norsk Grønt samarbeider grøntnæringa, med mål om å øke norskandelen på frukt og grønt med 50 prosent innen 2035.

I 2020 la det regjeringsoppnevnte «Grøntutvalget» fram sin rapport, med en vekstambisjon for grøntsektoren totalt på 75 prosent, og en vekstambisjon for norskandelen på 50 prosent økning.

Utvalget konkluderte med at hverken en vekst i totalmarkedet eller en vekst i norskandel vil komme av seg selv, men at veksten i norskandelen må skapes gjennom etterspørselsdrevet innovasjon og mangfold i tilbudet, basert på innsikt i hva norske forbrukere ønsker nå og i framtiden.

For å følge opp de gode ambisjonene og anbefalingene fra Grøntutvalget, var Gartnerhallen blant initiativtakerne til etableringen av Forum for Norsk Grønt i 2021.

– Forumet skal bidra til å samle organisasjonene tilknyttet grøntsektoren for dialog og felles kraft til satsing, og bidra til at anbefalingene fra Grøntutvalget blir realisert. Foreløpig kan vi definitivt si at forumet fungerer etter intensjonen, sier Elisabeth Morthen, administrerende direktør i Gartnerhallen og Gartnerhallens representant i forumet.

Viktige satsingsprosjekter for grøntsektoren er i gang

Forumet ledes av Arne Kristian Kolberg. I tillegg til Gartnerhallen, er Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, NHO Mat og drikke, NordGrønt, Hoff, Matmerk og Gartnerforbundet blant medlemsorganisasjonene i forumet.

– Forumet har hatt høy aktivitet i året som har gått. Blant annet koordinerer vi arbeidet knyttet til viktige satsingsprosjekter som nå har fått midler, sier Morthen.

Hun viser til prosjektet «Bærekraft som konkurransefortrinn for norsk grønt», som har fått 24 millioner kroner over jordbruksavtalen gjennom de tre neste årene.

Det er også etablert og igangsatt prosjekter for å utarbeide et «dashbord» for grøntnæringen med datainnsamling og analyse, og et prosjekt for å kartlegge drivere og planlegge markedsarbeid for økt etterspørsel etter norsk frukt og grønt. Prosjektet for økt etterspørsel etter norsk frukt og grønt er et samarbeid mellom grøntnæringa og alle de tre dagligvarekjedene. Alle prosjektene er direkte knyttet til Grøntutvalgets anbefalinger.

Forsterket samhandling i verdikjeden

Morthen mener at forumet også har en funksjon for å koordinere aktørene i grøntnæringa i både politiske og markedsmessige prosesser.

– Blant annet har forumet etablert ambisjonsavtaler for grøntsektoren mot 2035 med dagligvarehandelen, levert samlet innspill til jordbruksforhandlingene og statsbudsjett, og vært en viktig stemme i arbeidet for å forbedre strømstøtteordningen for jordbruk og veksthus, forklarer hun.

Med voksende interesse for sunt kosthold, kortreist mat og bærekraftige løsninger, er direktøren ikke i tvil om at forumet har en viktig rolle å spille også framover.

– Grøntutvalget konkluderte med at et større grønt-løft er nødvendig for å sikre vekst framover, og dette fordrer systematisk og koordinert arbeid. For å lykkes med ambisjonene, er det nødvendig å forsterke samhandlingen i verdikjeden rundt et felles, langsiktig og planmessig arbeid med å styrke særpreget og kvaliteten i norsk grøntsektor, og dette er forumet en sentral bidragsyter til, avslutter hun.

Relaterte artikler

Johanne Schjøth
2. februar 2024     #Organisasjon
Gartnerhallens Logo
31. mars 2023     #Organisasjon

Bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet lagrer data som informasjonskapsler for å muliggjøre essensiell funksjonalitet på nettstedet, analyse samt personlig tilpasning og markedsføring.

Du kan når som helst endre innstillingene dine eller godta standardinnstillingene.

Les mer i Gartnerhallens personvernserklæring

Nødvendig
Analyse
Personlig tilpasning
Markedsføring
eller