5-punktsplan for gode arbeidsforhold

Tre personer arbeider på åker med traktor

Av: Gunn Jorunn Sørum  Foto: BAMA
Sist oppdatert: 28. september 2020

Gartnerhallen lanserer målrettet plan for å styrke bonden som arbeidsgiver og sikre gode arbeidsforhold for sesongarbeidere i grøntnæringen.

– Alle er tjent med at sesongarbeidere i grøntnæringen opplever ryddige arbeidsforhold. Det er viktig for rekruttering. Det er viktig for at de dyktige arbeiderne skal ha lyst til å komme tilbake til gården år etter år. Og ikke minst er det viktig for forbrukernes tillit til at norske grøntprodukter er produsert på en god måte, sier Elisabeth Morthen, administrerende direktør i Gartnerhallen.

Med en overordnet visjon om at Gartnerhallens produsenter skal være de beste arbeidsgiverne i grøntnæringen, jobber Gartnerhallen derfor målrettet ut fra en ny 5-punktsplan for gode arbeidsforhold.

– Arbeids- og lønnsvilkår i jordbruket er et omfattende saksfelt. Ansvaret for lønnsfastsettelse, regulering og forvaltning er fordelt på flere ulike aktører. For oss er det helt selvsagt at vi skal ta ansvar på de områdene vi har mulighet og myndighet til å gjøre noe med, sier Morthen.

Handlingsplan vil gi Gartnerhallens medlemmer et bedre tilbud

Handlingsplanen angir 5 mål, med tilhørende tiltak, som skal være førende i Gartnerhallens innsats for å sikre gode arbeidsforhold. Disse målene er:

  1. Kompetanseløft for bonden som arbeidsgiver
  2. Reviderte internrutiner for oppfølging av avvik
  3. Styrket informasjonstilbud for medlemmer
  4. Bidra aktivt til dialog mellom relevante aktører
  5. Bidra til å styrke KSL som felles kvalitetssystem for primærleddet

– Gartnerhallens medlemmer vil merke dette i form av et godt og tilgjengelig kurstilbud, bedre tilgang til nyttig informasjon, verktøy og veiledning, samt gjennom et generelt økt fokus på tematikken i alle kanaler, forklarer Morthen.

Flere av tiltakene, blant annet kurstilbudet, vil rulles ut før vekstsesongen 2021. I løpet av denne høsten vil det også bli ansatt en ny kvalitetsleder i Gartnerhallen, noe som vil bidra til økt kapasitet i arbeidet.

Ønsker å styrke dagens kvalitets- og kontrollordninger

Handlingsplanen innebærer også at Gartnerhallen vil ta en aktiv rolle for konstruktivt samarbeid mellom ulike aktører som jobbet med temaet.

– Dette innebærer blant annet å jobbe for god samordning og styrking av eksisterende kvalitets- og kontrollordninger. Til eksempel samarbeider vi i dag med BAMA om revisjon av egne produsenter. I tillegg gjennomfører Arbeidstilsynet og Mattilsynet sine tilsyn og oppfølging, regnskapsførerne har en lovpålagt kontrollfunksjon, og ikke minst gjennomføres årlige KSL-revisjoner, sier Morthen.

Hun understreker at alle disse funksjonene er viktige i arbeidet for å sikre gode arbeidsvilkår.

– Samtidig er ikke løsningen nødvendigvis flere ordninger. Snarere må eksisterende ordninger styrkes og målrettes. Kontrollordningene må være oversiktlige og effektive å forholde seg til. Derfor vil vi jobbe spesielt for å styrke KSL som fundamentet i kvalitetsarbeidet på primærleddet, sier Morthen.

Gode arbeidsvilkår er i felleskapets interesse

Den nye handlingsplanen kommer i tillegg til eksisterende rutiner i Gartnerhallen. Blant annet må alle medlemmer årlig bekrefte at de følger gjeldende regelverk og minstelønnssatser for å få tildelt produksjonsplan. Ved avvik kan mottak av varer stoppes inntil avviket er rettet opp. Ved spesielt alvorlige avvik kan produsenten miste muligheten til å levere til Gartnerhallen.

– Et godt omdømme er summen av den enkeltes innsats, og et konkurransefortrinn vi alle høster gevinsten av. Enkelttilfeller av kritikkverdige arbeidsforhold kan skade næringens omdømme, og dermed ramme det store flertallet av grøntprodusenter som har et godt forhold til sine sesongarbeidere, sier Morthen.

Hun understreker samtidig at debatten om lønns- og arbeidsvilkår for sesongarbeidere er én del i en større debatt om prispress på mat og jordbrukets lønnsevne.

– Dagens vilkår speiler en utvikling i både jordbrukspolitikk, arbeidsliv og markedsforhold over lang tid. Gartnerhallen er ikke part i tariff- eller jordbruksforhandlinger, men vil like fullt fortsette arbeidet for å fremme medlemmenes næringsmessige og økonomiske interesser. Dette innebærer bred påvirkningsinnsats for å styrke lønnsomheten i grøntnæringa, avslutter Morthen.

Relaterte artikler

Arbeidere på jorde
23. juni 2022     #Kvalitet
Jordbær
14. september 2021     #Kvalitet
pp
3. mai 2021     #Kvalitet

Bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet lagrer data som informasjonskapsler for å muliggjøre essensiell funksjonalitet på nettstedet, analyse samt personlig tilpasning og markedsføring.

Du kan når som helst endre innstillingene dine eller godta standardinnstillingene.

Les mer i Gartnerhallens personvernserklæring

Nødvendig
Analyse
Personlig tilpasning
Markedsføring
eller