Godt utvalg av norske epler er viktig for både produsent og forbruker

Gartnerhallens Logo

Av: Redaksjonen  Foto: Gartnerhallen
Sist oppdatert: 24. august 2023

Flere medier har de siste dagene omtalt justeringer i hvilke eplesorter som skal prioriteres for dyrking i Norge framover.

Kun hvert sjette eple vi spiser norsk, og Gartnerhallen har over flere år jobbet sammen med BAMA for å øke norskandelen på epler.

Kontinuerlig vurdering av hvilke sorter som skal dyrkes står sentralt, og satsingen på de nye sortene Eden og Fryd er et resultat av dette arbeidet, uttaler organisasjonssjef i Gartnerhallen SA, Gunn Jorunn Sørum.

– I konkurransen mot utenlandske epler er det avgjørende å tilby et mangfold av norske eplesorter, med god smak, høy kvalitet og sterke lagringsegenskaper, som forbrukerne vil ha. Vi kan ikke basere framtidig epleproduksjon på sorter som ikke selger, sier Sørum.

Gartnerhallens mål for de nye sortene Eden og Fryd er derfor å utvide markedet, ved å kunne tilby et norsk eple-alternativ for de som foretrekker søte og crispy epler.

– Samtidig vil det fortsatt være god tilgang på de kjente og kjære sortene som vi spiser mest av i dag, som Discovery, Summerred, Rød Aroma og Rød Gravenstein, sier Sørum.

Vi kan produsere det forbrukerne vil ha

Et stort arbeid over flere år ligger til grunn for satsingen på de nye sortene Eden og Fryd. Gartnerhallen har vært delaktig i dette arbeidet, blant annet gjennom organisering av prøvefelt. Over 40 ulike sorter ble plantet underveis i prosessen.

Samtidig som nye sorter kommer til, vil andre sorter fases ut over tid. Dette gjelder sorter som over en lengre periode er solgt i et svært lite volum. Utfasingen skjer gradvis, ved at man ikke replanter nye trær etter hvert som de gamle går ut av produksjon.

– Gartnerhallen og BAMAs felles mål er å øke forbruket av norske epler, og Gartnerhallens produsenter er klare til å produsere det forbrukerne og handelen vil ha. Uten god forankring i markedet, vil vi ikke lykkes med å øke norsk epleproduksjon framover. Det betyr at noen sorter kommer inn, mens andre går ut, sier Sørum.

Gartnerhallen jobber for å ivareta produsentenes interesser

Ved vurdering og valg av nye sorter tas det utgangspunkt i en rekke kriterier, fra dyrkingstekniske egenskaper som avlingsnivå, trekvalitet og sykdomsresistens, til lagringsevne, smak og utseende. Gode resultater fordrer derfor at hele verdikjeden er involvert i prosessene.

Gartnerhallen understreker samtidig at dette er et krevende og langsiktig arbeid, som stiller høye krav til kompetanse.

– Vi mener derfor at det er viktig å styrke og utvikle de gode, uavhengige norske fagmiljøene på sortsforedling for å ivareta dette framover. Produsentene må ha tilgang på godt og variert plantemateriale tilpasset både norske vekstforhold og forbrukerpreferanser i dag og i framtida, sier Sørum.

Hun presiserer at Gartnerhallen ikke ønsker en utvikling hvor grossistleddet har egeninteresser tilknyttet enkeltsorter, og i tillegg legger føringer for produsentenes sortsvalg.

– Som samvirke eid av norske frukt- og grøntprodusenter er vår oppgave å ivareta produsentenes interesser. Det inkluderer åpenbart å jobbe for at produsentene har tilgang til – og frihet til å velge – blant flere ulike sorter, som sammen kan bidra til høyere norskandel og god lønnsomhet for produsentene.

Relaterte artikler

Trine Thanh Ha
26. januar 2024     #Produksjon og marked
Gartnerhallens Logo
6. juli 2023     #Produksjon og marked
Lauvsnes Gartneri Cherrytomater Juanita
11. august 2022     #Produksjon og marked

Bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet lagrer data som informasjonskapsler for å muliggjøre essensiell funksjonalitet på nettstedet, analyse samt personlig tilpasning og markedsføring.

Du kan når som helst endre innstillingene dine eller godta standardinnstillingene.

Les mer i Gartnerhallens personvernserklæring

Nødvendig
Analyse
Personlig tilpasning
Markedsføring
eller