Innspill til Stortingets finanskomité på strømstøtte

Et bilde fra Gartnerhallen

Av: Redaksjonen  Foto: Differ Media
Sist oppdatert: 12. oktober 2022

Gartnerhallen har gitt innspill i skriftlig høring på endringer i strømstøtteordningen for jordbruk og veksthus.

Stortingets finanskomité behandler nå forslagene til endringer i strømstøtteordningen for jordbruk og veksthus. Forslaget er å øke taket for støtteberettiget strømforbruk fra 20 000 kWt til 60 000 kWt per måned per foretak, og overgang til månedlig utbetaling av støtte for jordbruksforetak.

– Gartnerhallen er fornøyd med at det er etablert en strømstøtteordning for jordbruk og veksthus, og støtter endringene som er foreslått i ordningen. Samtidig har vi i vårt innspill til komiteen bedt om at produsenteide fellespakkerier og -lager inkluderes i ordningen, og at månedlig utbetaling også må gjelde for veksthusprodusenter, sier Gunn Jorunn Sørum, organisasjonssjef i Gartnerhallen.

Les også: Grønt på agendaen hos Borch

Produsenteide pakkerier og lager er en integrert del av primærleddet, men får ikke strømstøtte

Gartnerhallen har over lengre tid tatt til orde for at produsenteide pakkerier og lager inkluderes i ordningen for jordbruk og veksthus, siden disse regnes som en del av primærleddet i jordbruksavtalen, og fordi målpris- og noteringspunktet for grøntprodukter er ferdig pakket og levert vare i Oslo

– Disse virksomhetene har også en svært viktig oppgave i å opprettholde og utvikle en spredt og variert grøntproduksjon over hele landet, og i å ivareta produsentenes innflytelse i verdikjeden, sier Sørum.

Flertallet av disse foretakene oppnår ikke kravene til å motta støtte over den generelle strømstøtteordningen for næringslivet. Manglende kompensasjon for ekstraordinære strømkostnader kan få flere konsekvenser, advarer Sørum:

– Dersom disse foretakene ikke inkluderes i strømstøtteordningen for jordbruk og veksthus, vil kostnadsveksten i måtte dekkes inn direkte fra bonden. Enten gjennom økte lager- og pakkekostnader som belastes den enkelte produsent, alternativt i form av matsvinn når bonden ikke kan forsvare den økonomiske risikoen ved å legge produsert vare til lager.

Les også: Strømstøtteordningen for jordbruk og veksthus justeres

Svært krevende likviditetssituasjon for veksthusprodusenter

Ved endringer i strømstøtteordningen tidligere i år, gikk man over fra månedlig til kvartalsvis utbetaling av støtte. Med de foreslåtte endringene går man tilbake til månedlig utbetaling - men kun for jordbruksforetak.

– De nåværende strømprisene og den store uforutsigbarheten setter spesielt produsenter med energikrevende produksjoner, som veksthusproduksjon, i en svært krevende likviditetssituasjon. Vi ber derfor finanskomiteen om å tilføre de nødvendige ressursene for å sikre samme utbetalingsfrekvens til veksthusprodusenter som til andre jordbruksforetak, sier Sørum.

Tak på 60 000 kWt må videreføres i 2023

Endringene som nå er foreslått i strømstøtteordningen for jordbruk og veksthus gjelder for tidsrommet oktober til desember 2022.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år er ordningen foreslått videreført til 1. juli 2023, men uten å videreføre forbrukstaket på 60 000 kWt per måned.

– Vi har derfor poengtert behovet for å videreføre ordningen med de endringene som innføres i høst. Dette er helt nødvendig for å kunne gjennomføre lagring og opprettholde kvalitet gjennom hele lagersesongen, slik at vi kan tilby forbrukerne trygge og gode norske grøntprodukter i en så lang periode som mulig, avslutter Sørum.

Relaterte artikler

Stortingsbygningen
17. oktober 2022     #Organisasjon
Illustrasjonsfoto nyhetsbrev mobil
12. oktober 2022     #Organisasjon
Nils Olve Gillund på åker
15. september 2022     #Organisasjon

Bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet lagrer data som informasjonskapsler for å muliggjøre essensiell funksjonalitet på nettstedet, analyse samt personlig tilpasning og markedsføring.

Du kan når som helst endre innstillingene dine eller godta standardinnstillingene.

Les mer i Gartnerhallens personvernserklæring

Nødvendig
Analyse
Personlig tilpasning
Markedsføring
eller