Den norske grøntnæringen lanserer ny bærekraftstrategi

Gartnerhallens Logo

Av: Mari Engh  Foto: Gartnerhallen
Sist oppdatert: 21. juni 2024

– Bærekraft er ikke valgfag for oss i grøntnæringen, det er pensum. Med en ambisiøs bærekraftstrategi skal vi sammen bli bedre og vise hvorfor det verdt å velge norsk, sier prosjektleder Annika Maria Grundt.

For å sikre at de norske produktene skal være kundens førstevalg innen frukt, bær, grønnsaker og potet, mener næringen selv at det er helt avgjørende å ta bærekraft på alvor. Gjennom satsningen «Bærekraft som konkurransefortrinn for norsk grøntproduksjon», har dette arbeidet blitt trappet betraktelig opp fra sommeren 2023.

Nå er første milepæl nådd: Å lansere en bærekraftstrategi som gir retning og tydelighet for norsk grøntproduksjon.

Les også: Hun skal lede nysatsningen på bærekraft i grøntnæringen.

Strategien er skreddersydd for å styrke norsk frukt- og grøntsektors konkurransekraft, både nasjonalt og internasjonalt.

– Målet er ikke bare å dokumentere og forbedre bærekraften i produksjonen, men også å synliggjøre hvorfor norske frukt og grønnsaker er det opplagte valget, forklarer prosjektlederen Annika Maria Grundt engasjert.

"Vi ønsker å vise hvorfor det er verdt å velge norsk!"

Bærekraft: Nøkkelen til å møte fremtidens krav og muligheter

Forbrukere og kunder stiller stadig større krav til at maten vi spiser skal være produsert på en bærekraftig måte. Fra neste år vil nye EU-krav om bærekraftsrapportering tre i kraft. Dette mener prosjektlederen gir norske produsenter en gyllen mulighet til å ta grep, både for å løfte frem alt det bra som allerede gjøres og for å forbedre oss der det er behov for det.

– Ved å implementere bærekraftige praksiser, kan vi ikke bare imøtekomme disse kravene, men også styrke vår konkurranseevne mot importert frukt- og grønt. Vi tilbyr et overlegent bærekraftig alternativ som forbrukerne vil ha – og det skal vi nå bli enda bedre på å dokumentere og synliggjøre, forklarer prosjektlederen.

Strategiens 5 fokusområder

Den nye strategien setter retning gjennom å peke ut de viktigste temaene innen bærekraft som grøntnæringa skal fokusere på fremover. Sammen med prioriterte målsettinger og tilhørende indikatorer skal vi sørge for at det blir mulig å måle at vi stadig blir bedre. Bilde Bildet illustrerer strategiens 5 fokusområder.

En strategi som er godt plantet i næringen

Aktiv deltakelse fra produsenter har vært avgjørende for strategiens innhold. Annika forklarer at både produsentene selv og administrasjonen fra de tre produsentorganisasjonene - Gartnerhallen, NordGrønt og Produsentforeningen 1909 - samt flere andre viktige aktører i næringen, har bidratt med uvurderlig kunnskap og engasjement gjennom hele prosessen.

– Det er gjennomført en rekke intervjuer og arbeidsmøter med ulike nøkkelpersoner langs hele verdikjeden for frukt og grønt, som har resultert i en nåsituasjonsanalyse for å forstå hvor vi står, og hvor vi skal. Strategien er også basert på grundig kunnskapsinnhenting hvor vi har sett på hva andre land som Sverige, Nederland og Storbritannia har gjort, for å fremme bærekraft i grøntsektoren.

Annika understreker avslutningsvis at produsentenes bidrag har vært helt essensielt for å få innspill, teste forskjellige resonnement og sikre at strategien blir godt forankret blant de som faktisk produserer maten.

Fakta om satsningen «Bærekraft som konkurransefortrinn for norsk grøntproduksjon»

  • Prosjektet har sitt utspring fra Grøntrapporten fra 2020, og er etablert av Gartnerhallen, Nordgrønt, Produsentforeningen 1909 og faglagene i jordbruket
  • I jordbruksavtalen vedtatt i 2022 ble det besluttet å øremerke 24 millioner kroner i midler til prosjektet fra Landbruksdirektoratets Klima- og miljøprogram
  • Hovedprosjektet startet opp i midten av 2023
  • Prosjektperiode: 2023 -2026
  • Prosjektleder: Annika Maria Grundt. Hun har kontorplass hos Gartnerhallen SA
Prosjektet jobber hver dag for å posisjonere norsk frukt og grønt til å bli det foretrukne valget blant kunder og forbrukere.

Relaterte artikler

Bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet lagrer data som informasjonskapsler for å muliggjøre essensiell funksjonalitet på nettstedet, analyse samt personlig tilpasning og markedsføring.

Du kan når som helst endre innstillingene dine eller godta standardinnstillingene.

Les mer i Gartnerhallens personvernserklæring

Nødvendig
Analyse
Personlig tilpasning
Markedsføring
eller