Hun skal lede nysatsningen på bærekraft i grøntnæringen

Gartnerhallens Logo

Av: Mari Engh  Foto: Gartnerhallen
Sist oppdatert: 7. juli 2023

Annika Maria Grundt er i gang med arbeidet som skal gjøre bærekraft til en konkurransefordel for norske grøntprodusenter. - For å lykkes er det avgjørende at arbeidet er drevet av og for produsentene selv, sier hun.

Bærekraftig matproduksjon har høy prioritet på den nasjonale agendaen, og norske forbrukere vektlegger bærekraft når de plukker med seg varer i butikken. Nå ønsker norske grøntprodusenter å ta posisjon som et forbilde innenfor området.

– Kort fortalt er målet med satsningen å sikre at norsk frukt og grønt foretrekkes, og velges av forbrukere i årene som kommer, forteller prosjektleder Annika Maria Grundt.

Prosjektet er etablert av Gartnerhallen, Nordgrønt, Produsentforeningen 1909 og faglagene i jordbruket, med finansiell støtte i tre år over jordbruksavtalen.

Bred og relevant kompetanse

Annika kommer fra stillingen som Strategisk prosjektleder i Nortura. Hun har gjennom sine 17 år i Nortura opparbeidet seg et godt nettverk og god innsikt i landbrukssektoren.

CV-en viser at hun har kompetanse innen både IT, prosjektledelse, innovasjon, bærekraft, strategiutvikling og endringsledelse.

– Det at vi har Annika ved roret gjør oss sikre på at dette viktig arbeidet er i trygge hender, sier administrerende direktør i Gartnerhallen, Elisabeth Morthen.

Bilde Annika er både ydmyk og glad for den tilliten hun har fått med å lede bærekraftssatsningen i grøntsektoren.

– Jeg håper og tror at min bakgrunn vil være en styrke inn i prosjektet, ikke minst i samarbeidet med produsentene. Det er både spennende og interessant å få være en del av bærekraftarbeidet i grøntsektoren, forteller hun.

En bærekraftig grøntnæring kan øke omsetningen med 2 milliarder kroner

Bakgrunnen for satsningen var en klar anbefaling i rapporten "Grøntsektoren mot 2035". Rapporten setter en ambisiøs vekstmålsetning på 75 prosent for det totale markedet for frukt og grønnsaker, med en økning på 50 prosent for norskandel.

– Dersom grøntsektoren klarer å lykkes med bærekraft satsingen, i tillegg til andre initiativer nevnt i Grøntutvalgets rapport, kan det potensielt føre til en omsetningsøkning på over 2 milliarder kroner for norske grøntprodusenter, forteller prosjektlederen.

Du kan lese mer om forprosjektet for bærekraftig satsing på norsk frukt, bær og grønnsaker ved å følge denne lenken.

Et lagspill fra A til Å

Annika er tydelig på at prosjektet må være et lagspill fra start til slutt, og at bærekraft ikke må oppleves som merarbeid for produsentene.

– Nøkkelen til suksess i prosjektet er produsentene og deres involvering. Ved å identifisere dagens styrker og utfordringer i grøntproduksjonen, samt vurdere hva som vil være viktig og nødvendig for fremtiden, kan vi øke forståelsen for hvordan bærekraft skal kunne bli et konkurransefortrinn for næringen, sier hun.

Bærekraft handler også om sosiale forhold og økonomi

Hovedprosjektet vil være todelt: Første del er å utvikle en bærekraftstrategi. Den andre delen består av en plan for kompetanseløft. Disse delene vil være tett integrert med flere felles kontaktpunkter.

– Bærekraftstrategien skal peke ut områdene det vil være vesentlige å ta tak i for å sikre at bærekraft blir et konkurransefortrinn. Det handler selvfølgelig om klima, men den sosiale og økonomiske bærekraften har også en viktig rolle her, forteller prosjektlederen.

Arbeidet vil starte med et omfattende analysearbeid hvor nåsituasjonen kartlegges.

– Vi vil se på hvilke fortrinn og utfordringer grøntsektoren har knyttet til bærekraft, men også hva interessenter mener er viktig at man tar tak i. I tillegg er det nødvendig å fastsette realistiske mål for en bærekraftig utvikling, samt etablere effektive mekanismer for å dokumentere fremdriften i virksomheten, understreker hun.

" Det handler å minimere det som er negativt, gjøre mer av det som er positivt, samt å se nye muligheter for å utvikle virksomheten, forteller Annika. "

Det store kompetanseløftet

En annen viktig oppgave i prosjektet vil være å legge til rette for kompetansebygging innen bærekraftrelaterte temaer, for norske grøntprodusenter. Et av målene er å samle informasjon om alle relevante kurs og kompetansetilbud i en kompetanseportal.

– Ved å være en pådriver for kompetanseløft og forbedringsarbeid blant produsentene, vil Annika spille en aktiv rolle i å sikre at norske grøntprodusenter er rustet til å møte bærekraftutfordringene og implementere beste praksis, forteller Morthen.

Fakta om bærekraftsprosjektet:

  • Prosjektet er etablert av Gartnerhallen, Nordgrønt, Produsentforeningen 1909 og faglagene i jordbruket.
  • I jordbruksavtalen vedtatt i 2022 ble det besluttet å øremerke midler til prosjektet fra Landbruksdirektoratets Klima- og miljøprogram
  • Hovedprosjektet startet opp 1. april 2023
  • Prosjektperiode: 2023 -2026
  • Annika Maria Grundt har kontorplass hos Gartnerhallen SA

Relaterte artikler

Bringebær
19. april 2024     #Organisasjon
Gartnerhallens Logo
31. mars 2023     #Organisasjon

Bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet lagrer data som informasjonskapsler for å muliggjøre essensiell funksjonalitet på nettstedet, analyse samt personlig tilpasning og markedsføring.

Du kan når som helst endre innstillingene dine eller godta standardinnstillingene.

Les mer i Gartnerhallens personvernserklæring

Nødvendig
Analyse
Personlig tilpasning
Markedsføring
eller