Nytt pilotprosjekt på frostvarsling

Gren av epletre med frost og is

Av: Gunn Jorunn Sørum  Foto: Pixabay
Sist oppdatert: 24. februar 2022

For norske grøntprodusenter kan én frostnatt gi store konsekvenser for den sesongens avling. Et nytt pilotprosjekt kan bidra til bedre beslutningsstøtte og redusert risiko i framtida.

Gartnerhallen er aktivt med i prosjektet Climate Futures, som har til mål å utvikle presise klima- og værvarsler på både kort og lang sikt.

– Vær og klima har enorm betydning for produksjonen av norske frukt, bær, poteter og grønnsaker. I en tid med økende klimarisiko vil mer presise vær- og klimamodeller dermed kunne gi store fordeler for Gartnerhallens medlemmer. Derfor er vi en aktiv partner i Climate Futures, sier Ellen-Margrethe Hovland, FoU- og innovasjonssjef i Gartnerhallen.

Nå er et nytt pilotprosjekt tilknyttet Climate Futures i gang, hvor langtidsvarsling av frost står i fokus. Målet er å lage sannsynlighetsmodeller som kan si noe om hvor lenge det er til den første frosten kommer, samt å undersøke hvor tidlig det er mulig å si noe om når den første frosten kommer.

– Lykkes vi med prosjektet vil dette kunne være av stor nytte for norske grøntprodusenter. Vi har en kort og intens norsk vekstsesong, men forsøker hele tiden å utvide den i begge ender av sesongen. Dermed blir frost en økende risikofaktor for den enkelte produsent. Bedre varslinger vil være et godt verktøy for planlegging og beslutninger knyttet til tiltak for å beskytte avlingen, for eksempel ved tildekking av plantene, eller ved planlegging av høstetidspunkt, forklarer Hovland.

Les også: Climate Futures skal gi vær- og klimaprognoser for framtidas grøntproduksjon

Velger variabler med størst relevans for produsentene

I pilotprosjektet skal statistikere fra Norsk Regnesentral bruke en eksisterende statistisk modell til å predikere tid fram til frost, ifølge en artikkel på climatefutures.no. Gartnerhallen bidrar med innspill til hvilke variabler som har størst relevans og interesse med tanke på grøntproduksjon.

Den første delen av pilotprosjektet har først og fremst vært akademisk, for å undersøke at metodene fungerer. Det har vist seg at det er mulig å få ganske gode resultater fra sesongvarselet for perioden 1-4 uker fram i tid fra varslingstidspunktet.

Videre blir oppgaven å løse de praktiske problemene, og å faktisk få det ut til brukerne, noe som er en veldig viktig del av prosjektet.

Gartnerhallen bidrar aktivt i Climate Futures

Climate Futures fikk i 2020 status som ‘Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI)’, og Gartnerhallen har tatt aktivt del i arbeidet tilknyttet senteret.

Nylig ble også Hovland utnevnt til leder for den såkalte landbruksnoden i prosjektet, som har til å mål å hjelpe matprodusenter med å optimalisere produksjonen i møte med et annerledes klima.

– Jeg tror senteret vil utvikle løsninger som kan bidra til at både samfunnet, norsk matproduksjon og de ulike bedriftsaktørene kan ta forebyggende grep både for seg selv og samarbeidspartnerne sine. Dette tror jeg vil gjøre oss bedre rustet mot et stadig mer uforutsigbart vær og klima, avslutter Hovland.

Relaterte artikler

Karine Huseby Vestfold kålproduksjon
6. mai 2022     #FoU og innovasjon
Epletre i blomst  ved fjord
4. mars 2022     #FoU og innovasjon
Epler i kurv
20. august 2021     #FoU og innovasjon

Bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet lagrer data som informasjonskapsler for å muliggjøre essensiell funksjonalitet på nettstedet, analyse samt personalisering og markedsføring.

Du kan når som helst endre innstillingene dine eller godta standardinnstillingene.

Les mer i Gartnerhallens Personvernserklæring

Nødvendig
Analyse
Personlig tilpasning
Markedsføring
eller