Savner tydelig grøntsatsing i statens tilbud

Potetåker

Av: Gunn Jorunn Sørum  Foto: Differ / Julie Lunde Lillesæter
Sist oppdatert: 5. mai 2022

Statens tilbud gir et mulighetsrom for kostnadskompensasjon og inntektsvekst, men Gartnerhallen savner en tydelig satsing på norsk frukt og grønt.

– Vårt førsteinntrykk er at tilbudet gir et godt grunnlag for forhandlinger. Tilbudet legger opp til en økning i målpris, midlertidig heving av øvre prisgrense og økte tilskudd på grønt, som er helt nødvendig med den ekstreme kostnadsveksten norske grøntprodusenter opplever, sier Nils Olve Gillund, styreleder i Gartnerhallen SA.

Han understreker at økt målpris og justering av øvre prisgrense på grønnsaker og poteter ikke gir noen garanti for inntektsvekst for norske produsenter av frukt, bær, grønnsaker og poteter.

– Målpris gir ingen garanti for faktisk prisuttak i markedet. Med de nåværende omstendighetene er det stor usikkerhet knyttet til markedssituasjonen både nasjonalt og globalt i det kommende året. Flere av forslagene i statens tilbud gir derfor først og fremst et mulighetsrom, poengterer Gillund.

Gartnerhallen ønsker grep for å møte vekstpotensialet i norsk grøntproduksjon

Styrelederen legger heller ikke skjul på at han gjerne skulle sett flere konkrete tiltak i tilbudet for å løfte norsk grøntproduksjon.

– For bare 2 år siden leverte det regjeringsoppnevnte grøntutvalget en rekke anbefalinger som kan bidra til vekst, innovasjon og styrket rekruttering i grøntnæringa. Vi skulle gjerne sett at regjeringen fulgte opp dette i sitt tilbud, med tydeligere grep for å møte vekstpotensialet i norsk grøntproduksjon, sier Gillund.

Han viser spesielt til et prosjekt på bærekraft som konkurransefortrinn for norsk frukt og grønt, et grønt-løft gjennom Forum for Norsk Grønt, samt øremerkede investeringsvirkemidler til grønt. Gillund er klar på at dette må løftes i det videre forhandlingsløpet.

– Det er positivt at statens tilbud peker på at støtte til frukt-, grønt- og veksthusnæringen skal prioriteres i IBU-ordningen, men konkrete tiltak veier tyngre enn gode intensjoner. Med en øremerket pott ville man kunne sikre nettopp en slik prioritering.

Ber staten komme faglagene i møte i forhandlingene

Gillund håper at faglagene nå setter seg ved forhandlingsbordet, og at flere av de gode tiltakene som omfatter grøntsektoren i jordbrukets krav prioriteres høyt i forhandlingene.

– Med regjeringens ambisjoner om økt selvforsyningsgrad av beredskapshensyn, bør staten være villige til å komme faglagene i møte på både kortsiktige og langsiktige tiltak som kan sikre økt norskandel på frukt og grønt, sier Gillund.

Tilskudd til fellesanlegg for grøntsektoren, gjennomgang av avrensordningen og justering av produksjonssviktordningen er andre eksempler på temaer som styrelederen håper settes på agendaen i forhandlingene.

– Grøntnæringa er markedseksponert og møter sterk konkurranse fra import. I tillegg mottar vi en svært liten andel av tilskuddene over jordbruksavtalene, sett i forhold til verdiene som skapes på primærleddet og det store vekstpotensialet i næringa. Små grep i rammevilkårene for grøntsektoren kan derfor få stor betydning. Nå har man et godt utgangspunkt for å forhandle frem et oppgjør som viser en tydelig satsing på norsk frukt og grønt. Forventningene blant landets grøntprodusenter er store, avslutter Gillund.

Les også: Dette betyr jordbrukets krav for deg som grøntprodusent

Relaterte artikler

Bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet lagrer data som informasjonskapsler for å muliggjøre essensiell funksjonalitet på nettstedet, analyse samt personalisering og markedsføring.

Du kan når som helst endre innstillingene dine eller godta standardinnstillingene.

Les mer i Gartnerhallens Personvernserklæring

Nødvendig
Analyse
Personlig tilpasning
Markedsføring
eller