Climate Futures skal gi vær- og klimaprognoser for framtidas grøntproduksjon

Et bilde fra Gartnerhallen

Av: Gunn Jorunn Sørum  Foto: Differ Media / Jørgen Nordby
Sist oppdatert: 2. mai 2021

Hva slags vær kan vi forvente i de neste ti vekstsesongene? I dag er dette spørsmålet nærmest umulig å svare på, men det kan endre seg med Climate Futures. Det nye prosjektet skal gi presise klima- og værvarsler på både kort og lang sikt, og Gartnerhallen er med på laget.

Klimaendringer har allerede stor påvirkning på matproduksjonen i flere deler av verden. For Norges del ga tørkesommeren 2018 en tydelig påminnelse om matsikkerhetens sårbarhet i møte med uforutsigbart og mer ekstremt vær.

– Vær og klima har enorm betydning for produksjonen av norske frukter, bær, poteter og grønnsaker. I en tid med økende klimarisiko vil mer presise vær- og klimamodeller dermed kunne gi store fordeler for Gartnerhallens medlemmer. Derfor vil vi bidra aktivt inn i utviklingen av Climate Futures, sier Ellen-Margrethe Hovland, FoU-sjef i Gartnerhallen.

Climate Futures-prosjektet vant nylig frem i konkurransen blant 70 ulike søknader om å bli et av Norges nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

Vær- og klimaprognoser fra 10 dager til 10 år

SFIen består av sju forskningspartnere og nær 30 partnere fra ulike deler av offentlig og privat sektor, tilknyttet blant annet landbruk, fornybar energi, forsikring og katastrofeberedskap.

Gjennom bredt samarbeid og moderne teknologi, blant annet maskinlæring, skal prosjektet lage nye løsninger for å forutsi og håndtere klimarisiko i et tidsspenn fra 10 dager til 10 år framover.

Prognosene skal også ha langt større presisjon og detaljnivå enn hva dagens prognoseverktøy tilbyr. De nye vær- og klimaprognosene vil deles i to tidshorisonter. Mens dagens langtidsvarsel går 10 dager frem i tid, vil prosjektet utvide dette til å gjelde hele den kommende måneden. I tillegg vil det utvikles prognoser for vær og klima for de neste 10 årene.

– Dette har stor verdi, fordi det gir oss et bedre kunnskapsgrunnlag som vi kan bruke inn i både løpende markedsarbeid og langsiktig produksjonsplanlegging, som er kjerneaktiviteter i Gartnerhallen, forklarer Hovland.

Verktøy for mer robust norsk grøntproduksjon

Bærekraftig matproduksjon er tema for ett av totalt fire interne innovasjonsområder i SFIen. De andre er resiliente samfunn, fornybar energi og smart shipping.

– I landbruksnoden vil vi ha spesielt fokus på hvordan vær- og klimaprognosene kan benyttes i vurderinger av egnede produksjonsområder, avlingsutvikling og -størrelse. Graminor er også en av partnerne i prosjektet, og bedre klimaprognoser er viktig for deres utvikling av sorter tilpasset norsk klima og norske produksjonsforhold. Dette vil igjen komme våre produsenter til gode, sier Hovland.

Gjennom forløperen til Climate Futures er månedlige nedbør- og temperaturvarsler allerede tilgjengelig. Se varselet for oktober 2020 her

Langsiktig satsning på tvers av fagområder

Som brukerpartner og deltaker i arbeidsgruppen for landbruk vil flere avdelinger i Gartnerhallen delta aktivt i SFI-arbeidet. Arbeidet skal gå fram til 2028.

– Vi ser et betydelig potensial for innovasjon og bærekraftig verdiskaping i dette prosjektet. Det vil være et viktig virkemiddel inn mot våre mål om økt produksjon, økt norskandel og bedre kvalitet, og dermed økt konkurransekraft og verdiskaping for Gartnerhallens medlemmer, avslutter Hovland.

Relaterte temaartikler

Holm gård
7. januar 2024     #FoU og innovasjon
Et bilde fra Gartnerhallen
18. desember 2023     #FoU og innovasjon

Bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet lagrer data som informasjonskapsler for å muliggjøre essensiell funksjonalitet på nettstedet, analyse samt personlig tilpasning og markedsføring.

Du kan når som helst endre innstillingene dine eller godta standardinnstillingene.

Les mer i Gartnerhallens personvernserklæring

Nødvendig
Analyse
Personlig tilpasning
Markedsføring
eller