Grofondet støtter dine grønne ideer

Gren av epletre under blomstring

Av: Gunn Jorunn Sørum  Foto: Unsplash / Artyom Kulikov
Sist oppdatert: 29. juni 2022

Grofondet skal bidra til det grønne skiftet ved å øke omsetningsverdien og forbruket av norsk frukt og grønt. Du som grøntprodusent kan få støtte til egne prosjekter, og nå er neste søknadsfrist rett rundt hjørnet.

Grofondet på 100 millioner kroner er opprettet av Gartnerhallen SA, BAMA Eiendom AS og NorgesGruppen ASA.

Neste søknadsfrist er 25. august, og FoU- og innovasjonssjef i Gartnerhallen, Ellen-Margrethe Hovland, oppfordrer Gartnerhallen-produsenter til å søke.

– Grofondets satsingsområder er økt verdiskaping gjennom bærekraftig produksjon, økt forbruk av norsk frukt og grønt, samt økt synliggjøring av verdikjedens rolle for samfunnet og bioøkonomien. Vi vet at mange produsenter sitter på gode ideer som kan bidra inn mot disse målsettingene, og derfor håper vi å se mange søknader i høstens søknadsrunde, sier Hovland.

Grofondet gir 10 millioner kroner til grønne prosjekter hvert år

Hvert år gis det prosjektfinansiering på cirka 10 millioner kroner fra Grofondet. Halvparten av midlene går til utviklingsprosjekter initiert i verdikjeden og kompetanseheving.

– Utviklingsprosjekter kan for eksempel være i regi av en eller flere produsenter eller pakkerier, og handler typisk om produkt- eller produksjonsutvikling. Kompetanseprosjekter kan være støtte til å utvikle ny kompetanse, sammenstille eksisterende informasjon eller å formidle kunnskap til relevante målgrupper, sier Hovland.

Hun trekker fram prosjekter som kan bidra til økte avlinger, redusert svinn, utvidet sesong, kostnadsreduserende tiltak og nye sorter som relevante eksempler.

Flere produsent-prosjekter har fått støtte

En rekke Gartnerhallen-produsenter har de siste årene satt i gang spennende prosjekter med støtte fra Grofondet:

  • Andreas Bakken leder prosjektet «Sirkulær grøntproduksjon» med pilotproduksjon av jordbær i tunnel som varmes opp med spillvarme fra lokal industri.
  • Dag Einar Bøtun i Fresvik har utviklet plukkeverktøyet «PicknCarry» som har doblet effektiviteten i bringebærplukkingen
  • Jarl Olav Rugtveit tester ut et nytt plantevernmiddel som er 100 prosent biologisk nedbrytbart, med mål om å få dette godkjent i Norge

Størrelse ingen hindring

FoU- og innovasjonssjefen understreker at det er kvaliteten på søknaden og relevansen for Grofondets satsingsområder som er avgjørende, ikke størrelsen på budsjettet. Et prosjekt kan ha stor betydning og betydningsfulle ringvirkninger, selv om ideen i seg selv kan virke liten. Grofondet har tildelt alt fra hundre tusen til over én million i prosjektstøtte til ulike prosjekter.

– Derfor oppfordrer vi alle produsenter som har en god idé, enten den er stor eller liten, til å søke Grofondet om støtte. Dette er en kjempefin mulighet for deg som produsent til å realisere gode løsninger for grøntnæringa og aktivt bidra til det grønne skiftet, avslutter Hovland.

Les mer om Grofondet og søknadsprosessen på grofondet.no

Relaterte artikler

Gartnerhallens Logo
1. september 2023     #FoU og innovasjon
Gren av epletre under blomstring
9. desember 2022     #FoU og innovasjon
Gartnerhallens Logo
15. april 2019     #FoU og innovasjon

Bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet lagrer data som informasjonskapsler for å muliggjøre essensiell funksjonalitet på nettstedet, analyse samt personlig tilpasning og markedsføring.

Du kan når som helst endre innstillingene dine eller godta standardinnstillingene.

Les mer i Gartnerhallens personvernserklæring

Nødvendig
Analyse
Personlig tilpasning
Markedsføring
eller