Rekordhøy norskandel på frukt og grønt i 2023

Utvalg norske grønnsaker

Av: Gunn Jorunn Sørum  Foto: BAMA
Sist oppdatert: 9. februar 2024

Norskandelen på frukt og grønt i Gartnerhallens verdikjede endte på 37,1 % i fjor, en økning på 1,2 prosentpoeng fra året før.

Til tross for et krevende fjorår for norske grøntprodusenter, hvor spesielt været skapte store utfordringer i vekstsesongen, pekte pilene i riktig retning for Gartnerhallen i 2023.

Norskandelen i Gartnerhallens del av verdikjeden økte fra 35,9 % i 2022 til 37,1 % i fjor.

– Forbrukerne vil helst velge norsk frukt og grønt. For oss er det et tydelig mål å dekke en størst mulig del av frukt- og grøntforbruket gjennom norsk produksjon. Økningen i norskandel i 2023 viser at vi lykkes stadig bedre med dette, og vi tar andeler fra importen, sier Kai Knutsen, produksjons- og markedssjef i Gartnerhallen.

Bilde

God vekst i veksthuskulturene

Gjennom moderne veksthusteknologi kan vi i dag produsere friske norske grønnsaker som salater, urter og agurk året rundt.

For første gang i vinter har Gartnerhallen en agurkproduksjon som dekker varebehovet for hele året, og norskandelen på agurk har økt fra 75,5 % i 2021 til hele 82,9 % i 2023.

– Satsingen på vinterproduksjon av agurk har gitt svært gode resultater. De norske agurkprodusentene leverer jevnt høy kvalitet som gir gode resultater i markedet, forteller Knutsen.

Dette inspirerer til tilsvarende satsing på tomat, som i samme tidsrom har hatt en økning i norskandelen på over 8 prosentpoeng.

– Vi har også lyktes godt med tomat i år, men potensialet er enda større. Derfor vil vi fokusere på utvidet sesong for høyere norskandel også på tomat framover, sier han.

Bilde 2023/2024-sesongen er første vinter hvor Gartnerhallens agurkproduksjon dekker varebehovet for hele året.

Kriseår i potetåkeren, men rekordår i markedet

Norske potetprodusenter ble spesielt hardt rammet av ekstremvær, flom og store nedbørsmengder gjennom høsten i fjor. Som en konsekvens av dette var det 30 % mindre norsk potet på lager per 1. januar 2024 enn på samme tidspunkt i 2023. Dette vil gi en svakere norskandel for potet i 2024.

– For 2023 kan vi allikevel glede oss over et fantastisk potetsalg, med en verdivekst på 18 %. Norskandelen har økt fra 83,7 % i 2022 til rekordhøye 86,3 %, forteller produksjons- og markedssjefen.

Potetbøndene fikk også gode nyheter etter Stortingets behandling av statsbudsjett for 2024. Overgang fra krone- til prosenttoll på prosenttoll gir en sterkere importbeskyttelse for norske poteter.

– Styrket tollvern gir oss et større handlingsrom for å utvikle norsk potetproduksjon. Med framoverlent oppfølging av dette fra både myndigheter og markedsaktører, har vi forventninger til at vi skal kunne løfte norskandelen på potet ytterligere i årene framover, sier Knutsen engasjert.

Rekordstore avlinger ga økt norskandel på frukt

2023 bar frukter i bokstavelig forstand, med rekordstore epleavlinger. Det ga en økning i salget på 13% og en økning i norskandelen på 1,4 prosentpoeng.

Flere prosjekter med fokus på kvalitet, smak og holdbarhet er også satt i gang for løfte norsk frukt ytterligere framover, blant annet "Kunnskapsgrunnlag for økt salg av steinfrukt" og "SmartFrukt".

Bilde Kai Knutsen, produksjons- og markedssjef i Gartnerhallen.

Dyktige produsenter og godt samarbeid i verdikjeden gir resultater

Produksjons- og markedssjefen mener utfordringene i årets sesong synliggjør betydningen av å opprettholde og utvikle norsk grøntproduksjon framover.

– Selv om vær og vind ikke har spilt på lag, har Gartnerhallens dyktige produsenter opprettholdt leveransene utover høsten, og levert på både volum og kvalitet. Med et klima og en omverden i rask endring, er det avgjørende å jobbe for økt norskandel på frukt og grønt framover, ikke minst av beredskapshensyn, forteller Knutsen.

Han berømmer også Gartnerhallens kunder for konstruktiv dialog gjennom året.

– Et tett og positivt samarbeid i verdikjeden gjør at vi lykkes med å håndtere utfordringene som kan oppstå i biologiske produksjoner, med blant annet variasjoner i volum fra det ene året til det neste. Vi har en felles ambisjon om å sikre forbrukeren tilgang på gode norske frukt- og grøntprodukter av høy kvalitet. Det lyktes vi godt med i fjor, avslutter han.

Relaterte artikler

Gartnerhallens Logo
6. juli 2023     #Produksjon og marked
Nico Kalkdijk
27. april 2023     #Produksjon og marked
Lauvsnes Gartneri Cherrytomater Juanita
11. august 2022     #Produksjon og marked

Bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet lagrer data som informasjonskapsler for å muliggjøre essensiell funksjonalitet på nettstedet, analyse samt personlig tilpasning og markedsføring.

Du kan når som helst endre innstillingene dine eller godta standardinnstillingene.

Les mer i Gartnerhallens personvernserklæring

Nødvendig
Analyse
Personlig tilpasning
Markedsføring
eller