Slik skal grøntnæringen bli mer konkurransedyktig med ny teknologi

Et bilde fra Gartnerhallen

Av: Redaksjonen  Foto: Differ / Aurora Hannisdal
Sist oppdatert: 26. oktober 2021

Gartnerhallen har satt seg ambisiøse vekstmål for de kommende årene. Samtidig utfordrer klimaendringer og høye arbeidskostnader tradisjonelle dyrkingsmetoder. - Det er helt avgjørende at norske produsenter får tilgang til ny teknologi tilpasset norske forhold, sier FoU- og innovasjonssjef i Gartnerhallen, Ellen Hovland.

Innen 2030 skal Gartnerhallen øke omsetningen med 150 prosent. Samtidig merker produsentene at det blir stadig mer krevende å produsere mat når klimaet endrer seg.

Hovland mener utvikling og implementering av ny teknologi for norske forhold blir viktig om de skal lykkes med ambisjonene.

– Det vil skje store teknologiske framskritt i landbruket framover. Ny teknologi er et virkemiddel for å nå målsettingene om vekst i både forbruk og verdiskaping, sier hun.

Roboter, droner og nye produksjonsmetoder

Teknologi til landbrukssektoren er i rivende utvikling. Hovland lister opp noen av teknologiene som vil prege næringa fremover:

  • Roboter, droner og andre autonome maskiner kan bidra til å forenkle og automatisere produksjonen, i tillegg til å redusere behovet for arbeidskraft.
  • Nye produksjonsmetoder som vertikal produksjon, hydroponi og akvaponi og økende bruk av kameraer og sensorer gir bedre styringsmuligheter for regulering av lys, luft, næring, rensesystemer og energi.
  • Utvikling innen stordataanalyse og kunstig intelligens vil gi bedre beslutningsstøtte for produsentene.
  • LED-lys i veksthus gjør det mulig å produsere et enda større utvalg av norske grønnsaker året rundt.

Les også: Bruker UV-lys til å forebygge plantesykdommer

Norge har unike produksjonsforhold

Mange av de nye teknologiene utvikles i andre land for helt andre produksjonsforhold.

– Produksjonsforholdene i Norge skiller seg vesentlig ut fra de produsentene i andre deler av verden. Vi har mindre jorder, kaldere klima og brattere topografi, sier Hovland.

Innovasjonssjefen mener derfor det er avgjørende at norske produsenter har tilgang til teknologi som er relevante i deres arbeidshverdag.

– Vi må derfor jobbe for at det blir utviklet teknologi tilpasset norske forhold som løser utfordringer som våre produsenter står i hver eneste dag. Det har vi store muligheter til når noen av verdens beste teknologimiljøer holder til i Norge, sier hun.

Gartnerhallen har etablert Grønt TeknoForum

Aktører som NMBU, NIBIO og SINTEF er verdensledende innen utvikling av droner og roboter til landbruket.

Gartnerhallen har derfor invitert disse miljøene til Grønt TeknoForum for å formidle kunnskap om teknologiutviklingen til grøntsektoren i Norge og rapportere tilbake om produsentenes behov.

– Vi ønsker at de teknologiske miljøene i Norge retter seg inn mot grøntnæringen. For å oppnå dette er det viktig at vi har tett relasjon til de beste kompetansemiljøene i Norge. Derfor har Gartnerhallen tatt initiativet til å etablere Teknoforum, sier Hovland.

Ny teknologi gir økt konkurransekraft

Innovasjonssjefen mener de nye teknologiene vil ha mange positive effekter for norsk produksjon av frukt, bær, poteter og grønnsaker om de lykkes med utviklingen.

– Ved å ta i bruk mange av disse teknologiene kan gevinstene være mer miljøvennlig produksjon, lengre vekstsesong, bedre plantehelse, mer effektiv innhøsting og mer væruavhengig produksjon. Summen er en betydelig økt konkurransekraft, sier hun.

Relaterte temaartikler

Holm gård
7. januar 2024     #FoU og innovasjon
Nærbilde kål
29. april 2021     #FoU og innovasjon

Bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet lagrer data som informasjonskapsler for å muliggjøre essensiell funksjonalitet på nettstedet, analyse samt personlig tilpasning og markedsføring.

Du kan når som helst endre innstillingene dine eller godta standardinnstillingene.

Les mer i Gartnerhallens personvernserklæring

Nødvendig
Analyse
Personlig tilpasning
Markedsføring
eller